Hulder

Old Swedish Dictionary - hulder

Meaning of Old Swedish word "hulder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hulder Old Swedish word can mean:

hulder
L.
hulder
1) huld, välsinnad, trogen, tillgifven. sagþo sik vara hulla vini Bu 129. Bil 652. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 10 (26, 11). GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 818. - med dat. sinom herra hulder ok tro wära Al 2757. " hon skAl mik Flöghia ok vara hull" Fl 76. PM 23. " ath i veliä vara richet och mich en hwll thro man" HSH 20: 41 (1506). DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2031. Fl 542. - med prep. til. bar hon et hierta holt til konungen GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 421. - med prep. at. thu. .. som är hullast aat tik siälffwom LfK 111. - huld, nådig. hua som wil haua kärlek ok hult hierta af kununge GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 77 (190, 84). bewisä segh moth sinä vndersaathä som en gwnstog; GOdh, hwldh herrä och kongh bör ath görä BSH 4: 266 (1501). " troen oc huldher gudh later engen frestas owermatto" Su 170. - i edsformulär. jak bedher mik gudh swa hul kan jak tik reDDa mz silff äller gul. .. thz wil jak Alt for tik wagha MD (S) 300. badho sik swa gudh hullan oc hyälpogha wara oc Al hälghon j hymerike at ther war ey tha mere forbygth VAH 24: 321 (1424).
hulder
2) kär. " thin forrädhare hafwer thik nw hull" Al 7626. - med dat. GOz ok riikheet är hänne !UDDA_TECKEN? giri) hull Al 6266.
hulder
3) benägen (för), hängifven (åt). swa ärin i idhre giri hulle Al 6954. " til dryk ok mat ära wi ey hulle" ib 6118. att iag skulle Altiid ther till ware hwll GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 282.
hulder
4) trogen, GOd. " mz throno hiärta ok hulle tröst" Al 3520. " thän är säl som hwlt hws sökir" GO 323. - Jfr ohulder.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hwll RK 1: (Yngre red. af LRK) s 282; HSH 20: 41 (1506).
  • hwldh BSH 4: 266 (1501). nom. sing. f. och nom. pl. n. hull Fl 76, 542 ; Al 6266.
  • hul Iv 2031.
  • frf.
  • vok. i änd. hull-. ack. sing. m. i predikativ ställning hullan VAH 24: 321 (1424).
  • hull Al 7626.
  • hul MD (S) 300. nom. och ack. sing. n. hult. holt RK 1: 421),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back