Hulskaper

Old Swedish Dictionary - hulskaper

Meaning of Old Swedish word "hulskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hulskaper
huldhet, trohet, tillgifvenhet. lofuen j abbatissonna hendir. .. lydhno, hulscap oc troscap VKR 46. " nordmen hanom (konung Karl) hulskap sade" RK 2: 7749. " rijkens raadh jätte them huldscap igen stadheligha holla vtan meen" ib 2145. " ib 1: (Yngre red. af LRK) s. 268, 3: (sista forts.) 4347, 4527, 5091, 5358. "PK 233. swärya hwlskap PM 23. " sigie honum mit hulscap oc manscap" FM 144 (1502). " honum tilsigie nogod hulscap eller manscap ib. opscriffue eder nade mit hulscap, manscpap oc trotieniste" ib. " wij haffwe sakth howm wart hwlscap, manscap, troscap och lydactoghet" BSH 4: 220 (1497). FH 1: 141 (1493, gammal afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • huldskaper: huldskap FM 180 (1501).
  • huldscaper.
  • hwldskaper : hwldskap RK 3: (sista forts.) 5358)? m.? och hulskap,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛚᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back