Humbla

Old Swedish Dictionary - humbla

Meaning of Old Swedish word "humbla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

humbla Old Swedish word can mean:

humbla
1) humla. " jak höre af wärldinne swa som hoMBlo (apis majoris) röst hulka som sanka saman honagh j iordhinne" Bir 1: 134. hoMBlan nar hon flyghir nidhir sänker hon sik idhkelika til iordinna ok gifwir af sik mykit hesa röst ib. ib 135.
humbla
2) gräshoppa. " skal iak i morghon wiisa a thit land huMBlo här, som är litith diwr, oc hawer langa äptrofötrena (inducam cras locustam in fines tuos)" MB 1: 303. " swa margha huMBlor (locustas), at the fylto alt egypto land" ib 304. " är thz märkelikt, at iohannes baptista lidhe widh huMBlo huld än pharao konungir räddis at huMBlor wordhe hans dödher" ib. " hwMBlonar oc brinzsane (locuste et bruchi)" Bir 4: 113.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hombla.
  • hömbla: -omen Bir 1: 135),
  • humblo plagha ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛘᛒᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back