Humper

Old Swedish Dictionary - humper

Meaning of Old Swedish word "humper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

humper
urfjäll, från en bys (el. gårds) övriga ägor skilt jordstycke. Jfr Hildebrand, Sv. Med. 1: 746.. .. terram meam ibidem in decem et septem mensuris terre dictis malum siue humprum RP 1: 58 (1354). ib 2: 30 (1383). SD NS 3: 131 (1416). i sama by ägher clostrid en homp jord VKJ 66. - i best. form. ss ortnamn. se SDw 2: 1238. - Jfr ängia humper.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • humper.
  • homper.
  • hwppa RP 2: 239 (1392) ),
  • *humpa mal ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛘᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back