Hundare

Old Swedish Dictionary - hundare

Meaning of Old Swedish word "hundare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hundare
hundare, härad (benämningen tillhör Södermanland, Vestmanland, Uppland, äfvensom Gottland och motsvarar häraþ i andra landskap). "at skipa ok aftaka domara i häradhe ok hundare huario" KS 68 (168, 75). openbara hwar i manghum hundärum ällär häräþum hanum varþer skipat yuer att seya SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). a förstä þinge laanz, hundäris äller fyärþungs ib. ib 378, 4: 537 (1336, nyare afskr.). 6: 129 (1349), NS 2: 128 (1409), 131 (1409), 138 (1409). thessa aterstadhur ok laglikin ingield skulu böndrene införa. .. aff hwario folklande äller hundare BSH 1: 133 (1371). bælahunderi & walandahunderi SD 1: 589 (1281, i vidim. af 1283). in nerdungahunderi ib 2: 104 (1291). ib 118 (1291). " i habohundhare ib" NS 1: 3 (1401). i twna sokn oc olanda hundara ib 8 (1401). " ii norbo hundare" ib 11 (1401). ib 12 (1401) o. s. v. de rönehundare BSH 1: 62 (1365). " de iunakir hundare" ib 63 (1365). ib 64 (1365), 69 (1366), 70 (1366) o. s. v. i sylbo hundari DD 1: 41 (1382, afskr.). " i öknabo hundari ib. ofwer dahla hundari" ib 74 (1417, afskr.). i tuuna sochin i daala hundare ib 84 (1438, afskr.). in parochia rasbohundari SD 2: 104 (1291).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hundäri.
 • hunderi.
 • hundar SD NS 2: 128 (1409), 138 (1409), 163 (1409), o. s. v.),
 • hundara?
 • hundaris bro ,
 • hundaris kirkia ,
 • hundaris män ,
 • hundaris nämd ,
 • hundaris nöt
 • hunders- )
 • hundaris rätter ,
 • hundaris syn ,
 • hundaris þing
 • hundraretz ting )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚿᚦᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back