Hunder

Old Swedish Dictionary - hunder

Meaning of Old Swedish word "hunder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hunder
hund. "hwat är mindra wärt j huseno än hunDin älla kattin" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 141. " hunDin skal thiäna herran ok katthin Frwnne" GO 111. " hundhir löpir om brödhith ok harin om liwith" ib 177. " hundher är hema Diärwastir" ib 59. " hema är hunDir rikast" ib 243. thz är seent at taka hunda sidhan hiortin är lupin gynom by ib 756. " thz skadha rakkan thz han leeker mz hundum" ib 197. " Frändher äru wslum wärst saghdhe räff til rödha hunda" ib 1086. " hwat giwer jak vm at hunDin göör ok bither han mik ey" ib 821. " han lät. .. hunda quäþa" Lg.">Bu 101. " hunda dragha. .. bäter wädher än mannen" MB 1: 80. " latir hunDir idhis ey vpsta oc göö nar thiufuin komDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir" MP 2: 206. thera ben lagho vj dagh for hundum ok ramnum Lg.">Bil 449. " kasta wt hans lik for hund oc raMPn" ib 473. riidh oc sök mz hund oc hök MD 394. Di 14, 280. thu skalt. .. sende mik xl falkä oc xl hwndä the wäll bette äre, then bezste hwnd skall haffue en toring aff gwll ib 9. " the. .. sloGO theris hwnda lösä" ib 14. tw wilt lata tina hunda bita min biorn ib 108. hertogh Fräderik pläghadhe hunda Fr 55. " the slogho thera hunda ok loto them löpa" ib 67. " Diäfwllin är suasom hunDir (canis venaticus) sloppin v bandom" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 34. koma jämsköt Diäfla j hunda hami a mot petrum Lg.">Bil 103. Lg.">Bu 137. skapadhe han (djäjfulen) sik i ens swartz hwndz liknilse Lg 3: 690. - ss skymford. rende han vndan som en onder hund. oc lot falla sit banner nid Di 200. saa tu huru then ondhe hundh videke velanson drap hertogh nordungh ib 217. " vtan jach far heMPth pa tin ondha hwndh" ib 218. " tw onde hund oc mordare" ib 80. ib 293. - JFr fä-, garþ-, hiorþ-, hälvitis-, ikorna-, mio-, okynnis-, vedhe-hunder.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • honder: -omen Bo 111. -ar),
 • hunda bit
 • -byt.
 • -beth )
 • hunda blodh ,
 • hunda flugha ,
 • hunda hiärta ,
 • hunda hoper
 • -hooper: -hoop Al 4103),
 • hunda hovudh
 • hunda här ,
 • hunda munder ,
 • hunda pis
 • -piiss )
 • hunda tunga ,
 • hunda tungo rot
 • hwnda twnga roott )
 • hunda öra ,
 • hunds bit
 • hunzbit )
 • hundsliker
 • hunzliker )
 • hunds skin
 • hundz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back