Hundradh

Old Swedish Dictionary - hundradh

Meaning of Old Swedish word "hundradh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hundradh
med det efterföljande subst. styrt av prep. " wäl thry hundrath mädh röwarom" Hel män 206. - storhunrade, etthundratjugo. i stycketalsräkning. Se Sdw 2: 1238. affradit är ith hwndrat fisk VKJ 151 (1447). 15 spet oc eth hundrat spetfisk ib 150 (1466). honum bör wethe, hurw mykit järn han smidher om aarith epther hundrat Arnell Brask Biᴵ 27.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hundrat.
  • hundrath.
  • hundrit Stock Skb 300 (1519, Skip). (urspr. gen. pl.) hwndragde FMu 4: 459 (1476). hwndrotha GU C 20 (hand 2) s. 77),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚿᚦᚱᛆᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back