Hundraþ

Old Swedish Dictionary - hundraþ

Meaning of Old Swedish word "hundraþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hundraþ
hundra. "ss subst. eg. förendadt med följande subst. i gen.; oftast dock i bruket närmande sig ett adj.; då följande substantivs kasus beror af ställningen i satsen. fighur hundraþ riDDara" Lg.">Bu 502. möta. .. datan oc abyron. .. oc mz them halfftridhia hundradha Främmärsta manna MB 1: 404. " thu atirgalt honum hundradha for eet" Bir 3: 69. Bo 116. " hundradh faar" MP 2: 152. hundadhä mark SD 5: 160 (1343). hundraþa män ib 566 (1346). en staþar. .. mz hundraþ portvarþom Lg.">Bu 507. " sia hundraþ ok fantighi ok tu aar" ib 70. " þusanda ok hundraþa arom äpte vars härra döþ" ib 189. " thry hundradha aar" Lg 69. " döpte ther mera än hundradha thusand oc niotio thusand folk" Gr 314. " tiwghu hundrath hästa" Fl 2035. " tiwghu hundrath pund" Fr 3030. kom elder. .. oc brände. .. halfthridhia hundradha män MB 1: 405. - i förening med ett följande ordinalt räkneord. the vordho pinte arom äpter gudz byrdh fyrahundradha oc vppa thridhio arom oc siäxtionda (fyrahundrasextiotredje) Lg.">Bil 913. " arom epter gudz byrdh tusanda fyrahundhra a sietta arena D NS 1: 561 (1406). "ib 56 (1401) o. s. v. - storhundrade, etthundratjugo (ordets ursprungliga bemärkelse). i stycketalsräkning. hundradh iärn, 120 stycken osmund. JFr Falkman, Om mått och vigt 1: 427 f. fore fyrahundrad iern DD 1: 36 (1367). bergzgardh, SOm arliga räntar sexhundrat jern ib 113 (1464, afskr.). otta hundrat jern ib. ib 3: 227 (1489). - stort hundradh vidh, 120 vedträn. ett stoort hundredt wedh SO 222.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hundrath.
  • hundrat.
  • hundräþ L.
  • hunderdha ib 413 (1405).
  • hundraþe SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). hundradho Bir 2: 72 ; ST 421 ),
  • hundrads tal
  • hundraztal )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚿᚦᚱᛆᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back