Huru

Old Swedish Dictionary - huru

Meaning of Old Swedish word "huru" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

huru Old Swedish word can mean:

huru
L.
huru
1) huru, på vad sätt, i direkt frågesats. huru gaar idhir, ällir hurw är thät mädh idhir Hel män 263. - i indirekt frågesats. huru abbatissa skal och bör retteligha wälias Abbedval i Vkl 75. lsij hwr jak STond´r Beckman STud 107 (omkr. 1450). hwar thera j syn STadh, skuldhe jnirlica bidhia wan herre ath thee sik hwro ther om ware STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 211. - huru som, d. s. huru som gangande är til nyth wal Abbedval li Vkl l94. - huru thät, huru, hurusom, att. kere herrer magi weta hurw thet kungen kom i lögerdagx til lvpsala lREuterdahl KyrkohiST III 2: 544 (1471?). item finge w8ij oc nw kung (c(ɔ KriSTians) breff (näml. som visar) hurw thet han nw swa lenge leged haffuer ib 546 (1471). ib 547 (1471?). 3) hur än, på vad sätt än. - på samma sätt som? sama dagh sades, tet oleff jonsson schal bliffue wiidh gataboden til michelsmesse fore sama peninga, och hure han her til lhenne hafft haffuer STb 3: 155 (1494).
huru
8) huruvida. " hwath hälszt thu girdhe gudhi til hedhers, äller thinne siäl til ganghx hwru (utrum) thät ware wansaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPth, thät skwlle thu entke döma SkrtUpp 33. "

Part of speech: ab, kn, in

Additional information: adv., konj. och interj.

Grammatical aspect: adv. konj. interj.

Alternative forms or notes:
  • hwro MP 5: 211. hure Stb 3: 155 (1494)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚱᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back