Huru

Old Swedish Dictionary - huru

Meaning of Old Swedish word "huru" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

huru Old Swedish word can mean:

huru
[troligen eg. dat. sing. n. af pron. hVar; se RydqviST 4: 66, 5: 135. Jfr Fdan. hvore, hure, hvor, hor, hur] L.
huru
1) huru, på hVad sätt. i Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Direkt frågesats. huru äST thu komin här STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1429. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 312, 313. - i inBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Direkt frågesats. ä spör thän rike hurw thän fatighe föder sik GO 148. " spordhe huru thera lifuärne Var" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 234. thu weST hwru thet är mädh os BK 201. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 312. tha talade hermes for quirno huru alexander reSTe hans dottor aff dödh STenianus. Se Lg.">Bil 113. " ärwodha thr vm huru the matten STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fly lygnina" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 226. " mik grömer huro nyfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flingha dropa siGOrdh swen" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 246. af þy hur waar fru Varþ förST scapath Bu 3. kunungur skal ok giwa landom sinom ok almogha GOdh lagh ok rätwis (näml. som bjuder och visar), huru the mågho byggia ok boa fridhsamlika huar medh androm STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 66 (164, 73). - huru som, d. s. !SYNS_DÅLIGT?. . hurw som han wildhe thöm haffVa SD NS 1: 359 (1404). iach. .. wil sighiä idher aff huru som falantin war fonin Va 7.
huru
2) i sats som under form af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Direkt fråga innehåller utrop och uttrycker förvåning el. harm: huru. hurn sighar þu. .. han Vara corsfeSTan mz vilia Bu 138. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 146. " huru wart thu nokon tiidh aff swa ondä enä art, at thu skulde swa fordärffuä thin egnä liifs frvkt" Va 8. ST 510. " huru siter ey Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diäfwlin j honom ther aldre talar vtan Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diäfwlsins a kallan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 37.
huru
3) huru än, på hVad sätt än. vy felom oss sielffue hurw thz kan ga RK 2: 4944. hurw thz ginge skulde friden jo STa ib 8478. " ib 3: 3390, 4013. "Va 33.
huru
4) huru, huru mycket, i huru hög grad. i förening med ett följande adj. el. adv. i Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Direkt frågesats. huru lanckt är mällan himins ok iorþ Bu 145. - i utrop. o hwru mykyn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLarhet hwru mykyn sötme hwru mykyn glädhi os blifwer i the synenne Ber 202. " hworo langh war tik the fredax nat" MD 65. - i inBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Direkt frågesats. letto anzsVar af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">DiäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flom huru länge þät skulde STa Bu 64. lySTer mek maria spöriä oc finnä hworo lenge the frygdh munde tik vinnä MD 64. " engen man gittir thenkt hworo tik war wel" ib 61. " þin pina är sent tald: horo sar hon Var ok manghfald" Bu 75. " see. .. huru vsle the Vardha hulke som for smaa mik ok huru mykyn sorgh the köpa sik for litin luSTa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 371. " atuakta grannelica huro myket thu trifs j GOdho älla huru mykit thu Vanskas. .. huru likir om älla huro fiärra mz syndom" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 184.
huru
5) huru. .. än, i huru hög grad. .. än, huru mycket. .. än. huru mykit the ärwodhadho gangande formatto the ey koma ena mila vt fran STadhenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 49. " huru litit tu hauer, lif ther af gladhr ok osörghiande" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 24 (58, 26). " hulka ok huru manga dygdhe nakan hawir vm han luSTas j nakre synd thäkkis ey han minom son" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 225. ST 89, 510. IV CVI.
huru
6) så vidt? tw far thz ey huru jach thz veeth RK 2: 1113.
huru
7) relativ partikel, näSTan endaST i skrifter öfversatta från Latinet. utan korrelat och med följande länge, opta, mange återgifVande Lat. quanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diu, quoties (quotiescunque), quotquot: så. .. som, så.. wärdhin war wäl skipadh huru länge hans (Adams) äftiRKomara giordho samuledh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt) 233. ib 1: 38, 52. " huru länge hon duäls vitanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dis j syndomen. .. tha är hon hällir kallande STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTirlöpare for gudhi än maria" ib 3: 178. ib 345. !SYNS_DÅLIGT? maghe. .. opSTanda huru opta han fallir ib 2: 173. ib 1: 220. ST 200. " haru opta han känne j sik tholkin mins sons anda oc hita. .. tha läsi thässin ordhin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 83. VKR XVII. - nåGOn gång fogats som till följande adj. e. adv. huru länge som siälin blifwir mz likamanom är min miskund allom ypin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 64. ib 3: 12. huru mange som atto älgho ällä skrä äldä hus saldo ok lagdho for aposlanna fötir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 139. - med ett ss korrelat föregående el. efterföljande sVa och med följande länge, opta, mykin, mange återgifVande Lat. quanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diu, quoties, quantus, quot: som (hVarvid följ. adv. el. adj. ej öfversättes), så. .. som, så (då korrelatet sVa följer efter). swa länge wet mannin ey sina synd. .. hwru länge han leta at awita granlika annars lifwärne Ber 149. " hwru länge limin är j likamenom swa länge känne han luSTa älla wäRK ib 48. huru opta thw vmuände thin öghon mz höghfärdhinna syn swa opta kaSTa thu vällande etir j min öghon" ib 3: 136. ib 31, 289. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 265. " hwrw mang ärw hoffwod swa mang synne" PM 19. " swa som skot ther wt skiutas gynom swa mang vindöghon huru opta Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diäfwllin näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnis (per tot feneSTras emituntur quotiens nominatur Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diabolus)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 38. Su 425. swa mykit är war siäl gudhz. .. huru mykith hon är hans bigriplikin Ber 201. " bätra thik siälwa mz swa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe idhn, mz hwru mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe thu awiter annars lifwärne" ib 106. ib 25, 97, 150. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 20 .STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 218. iuir swa manga (tantos) scal thu wara höfthinge i himerike huru manga (qunatoscumque) thu vände til helso i thesso liue STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 196. " at han skuli thola swa manga pino huru manga män han drogh ok lodhe j fortappilse" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 52. ib 84, 376, 393, 3: 61, 421. ST 541. Su 104, 457. Ber 231. " vm möghelikit Vare at jak matte swa opta dö huru mang siäla j häluite äru" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 344. - med följande som. jthir skal swa mykyt giuas aff pinomen huru mykyt som j älskadhin idhan luSTa meer än mik idhan gudh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: !SYNS_DÅLIGT?

Part of speech: ab, kn, in

Additional information: adv., konj. och interj.

Grammatical aspect: adv. konj. interj.

Alternative forms or notes:
  • huaru L.
  • hworo MD 61, 64, 65.
  • huro MP 1: 184, 312, 313 ; Di 246.
  • hwro Bir 2: 151.
  • horo Bu 75.
  • hur ib 3.
  • huor Iv CVI),
  • huru myklo
  • mykit )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚱᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back