Husarmber

Old Swedish Dictionary - husarmber

Meaning of Old Swedish word "husarmber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

husarmber
fattig som lider nöd i sitt hem men icke går omkring och tigger. pauperibus. .. dictis husarmt folk SD 5: 151 (1343). fatikom oc ärländom, änkiom oc hws armom Lg 3: 604. ib 649.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛋᛆᚱᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back