Husbonde

Old Swedish Dictionary - husbonde

Meaning of Old Swedish word "husbonde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

husbonde Old Swedish word can mean:

husbonde
L.
husbonde
1) husbonde (i förhållande till tjänare). tha war han bekender thet han haffde takith fra sin hosbonde !UDDA_TECKEN? span korn oc iii bwgur halm ATB 1: 56 (1456). STb 4: 89 (1505).
husbonde
7) husbonde, herre, härskare. " tha hölth war hosbondhe eich erichson raSTwfwo här medh oss alla borghemeSTare och radhmen och menoghethene" ATB 2: 318 (1487).
husbonde
8) äkta man. SvarTB 309 (1423). STb 4: 23 (1504).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hos-.
  • -bonde ATb 1: 56 (1456). gen. -bondes STb 4: 89 (1505).
  • -bondh Svartb 309 (1423) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛋᛒᚮᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back