Husbonde

Old Swedish Dictionary - husbonde

Meaning of Old Swedish word "husbonde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

husbonde Old Swedish word can mean:

husbonde
L.
husbonde
1) husbonde, husfader (i förhållande till tjenare). bör jdhir at haua granna atuakt vm thera jdhra thiänara liuerne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm j hauän daghlica hema mz jdhir. .. skodhande atuaktelica thera liuärne swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm sanDir husbonde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 259. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 131. STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 73, 77, 78.
husbonde
2) husbonde, jordegare (i förhållande till landbo). skal landbon gifwa husbondanom ena tunna ööl tha Burghit är MBla STadgar [såSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm bihang till BiäSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 39. skal landboon giöra husbondanom hwart ar viii dagzwäSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe ib 40. kom lasse köpmanz lanbo och baadh. .. lone sig säädh til ath saa sin hosbondes aker met SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 553 (1512). ib 554.
husbonde
3) mäSTare (inom ett handtveSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK). skal husbondhe STädhia pilth hurw länghia til lärothiano skal STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 18. ib 3, 6, 21, 22, 29 o. s. v.
husbonde
4) husbonde (i förhållande till främmande menniskor), herre (i huset), värd. husbonden giorþe han druken Bu 170. " hans husbonde mz honum gik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1236. husbonDin kom tha gangande thäre, badh sina gäSTe väl koSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna vära ib 833. STenianus. Se Lg.">Bil 225, 226, 264. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 206. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 31, 32. STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 467. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 629, 691, 697, 847, 848, 1926. STephens. 1849.">Iv 172, 222, 231, 495, 502. GO 166, 757.
husbonde
5) husegare. " hosbonden STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm scadon fanget haffuer" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 82. " hosbondhen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm mwra lather ib. "
husbonde
6) egare. " enchte iarn war swa hwsbonde hwld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm sporan. ty han räddade hans liiff" Di 90.
husbonde
7) ss tillnamn. " nicholaus husbonde" SD 4: 751 (1340). ib 747 (1340).
husbonde
8) äkta manmatiDiana hafdhe Dighra vro aff sins husbonda brodher til wloSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flikan luSTa ok älskogha STenianus. Se Lg.">Bil 316. änkyor, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm þe husbönder hafþo, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm frälST hawa þyänt SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). ib 4: 408 (1335, nyare afskr.) NS 1: 22 (1401), 95 (1402), 371 (1404) o. s. v. FH 3: 51 (1445), 106 (1447), 107. Bu 516. STenianus. Se Lg.">Bil 347, 731, 804. MB 1: 112, 234, 336, 430. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 59 (147, 65). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 120, 2: 252, 334. VKR STephens. 1849.">Iv. ST 402, 445. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 319 (1464).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • husbunde: -bundes SJ 319 (1464).
  • hosbonde SD NS 1: 95 (1402). 2: 10 (1408); MP 1: 78: SO 85 ; FH 3: 107 (1447); FM 554 (1512); -en SO 81, 82, 85, 86 ;
  • -a Bil 226 ; MP 1: 54 ; ST 402 ; SD NS 1: 95 (1402), 371 (1404); -ans MP 1: 73 ;
  • -es FM 553 (1512).
  • hosbondhe: -en SO 82 ;
  • -a LfK 131.
  • hossbonde: -en SO 81, 82.
  • hosponde: -a GO 166 (handskriftens läsart enl. uppgift af Dr. C. af Petersens, tryckta uppl. har hosbonda)),
  • husbonda lös
  • hosbonda- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛋᛒᚮᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back