Husfoghate

Old Swedish Dictionary - husfoghate

Meaning of Old Swedish word "husfoghate" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

husfoghate
slottsfogde. SD NS 1: 589 (1406). RK 2: 1347, 2434, s. 343.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hwsfoghode SD NS 1: 589 (1406).
  • husfogde: -en RK 2: 2434, s. 343),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛋᚠᚮᚵᚼᛆᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back