Husfru

Old Swedish Dictionary - husfru

Meaning of Old Swedish word "husfru" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

husfru Old Swedish word can mean:

husfru
L.
husfru
3) uxor, huSTru. STb 1: 438 (1460, Burspr). min höSTru fader ArfSTv 60 (1476). " ty han gaff gylles swens huSTrvna en pwST STb 1: 224 (1479). hans kere huSTrua" ib 2: 64 (1484). ib 188 (1487). " bonden skal lata koma sina huSTrua hiit jnnan iij (3) wykor" ib 189 (1487). lleuir. .. huSTruvnä bonde brodher STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 78. ffre creSTina, herr Berie trolles hösfrwe Bergqvara 93. nilss STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUlsmet, som war nilss hemingsons huSTrvne broder STb 5: 162 (1517). - 4) ift kvinna, fru. - ss titel i omdedelbar förbindelse med namn. huSTrv walborg hanis smidz STb 1: 344 (1482). herman rogge och hans elskeligha kera huSTua huSTrw ingeborg STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 95 (1484). STod per timBerman. .. med sine huSTrugis huSTrv elzeby rad oc samtycke. .. oc oploth (osv.) STb 5: 245 (1519).
husfru
5) en fågel (kråka e. korp?). Jfr B. Ejder, Ark. f. Nord. Fil. 59: 281 ff. en fughel som kallas huSTrua (jöjl. feltolkning av lat. cornix el. corax, läST ss coniuxi en förlaga), hwilkins natur är at wara när dödhra människio griptom SkrtUppb 121. - Jfr badhSTovu-, bakara-, bona-, brodhor-, draghara-, fataBurs-, fatmakara-, fiskara-, gran-, härbärghis-, knapa-, lands-, malara-, mylnara-, myntamäSTara-, präSTa-, pulvermakara-, skinnara-, skomakara-, smids-, sokan-, tumBermanz-, tornvaktara-, vardhskrivara-, värkmäSTara-, äptir levo-husfru.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hösfrwe Bergqvara 93.
  • hsutrua SJ 2: 64 (1480) , 95 (1484); STb 2: 188, 189 (1487). gen. -as S 1: 389 (1472). hustrv STb 1: 344 (1482). gen -vgis ib 5: 157 (1517). -ugis ib 245 (1519).
  • -vnä GU C 20 (hand 2) s. 78. höstru (gen.) Arfstv 60 (1476).
  • hustra SkrtUppb 121.
  • -an STb 1: 438 (1460, Burspr). Se Sdw 2: 1238),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛋᚠᚱᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Bergqvara
B. Schlegel, Bergqvara gods och slott i Småland. 1897.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back