Husfru

Old Swedish Dictionary - husfru

Meaning of Old Swedish word "husfru" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

husfru Old Swedish word can mean:

husfru
eg. herskarinna i ett hus, husmoder.
husfru
1) huSTru, husmoder. ath forhörä aff höSTvrnä och folkit som i gardin war FH 6: 46 (1457, daniserande). ib 47, 48.
husfru
2) värdinna. hänna husfru STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 347.
husfru
3) uxor, huSTru. min kära husfru SD 6: 181 (1350). bendict aghäson ok älisif hans hwsfru FH 3: 5 (1353). " han tok sik husfru" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " adriani husfru surþe sin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonda fangen" ib 519. " hafdhe fyra husfrwr" MB 1: 221. skal han bindha ok rådha sinna husfru at hon älske wälSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borna fruor, ok heltz tera manna husfruor som mäST förmågho medh släckt ok godz, ok fromum rådhom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 59 (147, 64). SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 186. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 266. MB 1: 329. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 33 (85, 35), 59 (146, 64). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 88, 89, 90, 91. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 43, 63. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 326. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 154. STephens. 1849.">Iv 1567, 2002. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 219. STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 192 (1387), 193. SD NS 1: 12 (1401). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 3 (1421). FH 1: 143 (1494, gammal afskr.), 3: 17 (1442). äfven om träls huSTru. MB 1: 335.
husfru
4) matrona, gift qvinna, fru. godha huSTrur STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 18. " han kom eentidh til ena huSTru" ST 31. ib 32. " theras (de scenske herrarns) qvinnor wille ey slätt hwSTrwr hetha ty monde the epther fruga nampn letha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts) 5009. - ss titel i omedelbar förbindelse med namn. husfru hyllæ SD 5: 552 (1346). " medh. .. wara moþur husfru benedicto. .. raþe" ib 6: 180 (1350). huSTru criSTin fordhom jöns cannogiutares huSTru STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 3 (1421). " huSTru gerthrudha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonde" SD NS 1: 24 (1401). herleke oc welSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bornne hwsfrw, hwsfrw ingeSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borghe ib 47 (1401). skal han ängom tilSTanda vm aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo hws vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo jonssons huSTrw. huSTrw. huSTrw greto dwma STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 192 (1387). " ärliken ok wälSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boren qwinna. husfrv greta dwma" ib 194 (1387). " hans huSTrv huSTrv STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitte" FH 1: 143 (1494, gammal afskr.). " hans huSTrv huSTrv judith" ib. " huSTrv gretha hans van askens aterlefie ib. wälSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burin qwinna huSTru anna" ib 5: 17 (1462). Jfr brodhor-, härbärghis-, sona-husfru, äfvensom husfrea.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • husfrua: -fruor KS 33 (85, 35), 59 (147, 64) ; -fruom ib (146, 64).
 • husfrwa RK 1: 363 (hvarest dock rimmet kräfver -frugha). husfrugha Iv 2002.
 • hustru KL 88, 89, 90, 91 ; SD NS 1: 12 (1401) o. s. v.; ST 31 ; Bil 266 ;
 • -un KL 90 ; ST 31, 32 ;
 • -ur Bo 18, 43 ;
 • -una ib 63 ; ST 31.
 • hustrv BSH 1: 192 (1387); FH 1: 143 (1494, gammal afskr.), 3: 17 (1442). hustrw BSH 1: 192 (1387), 193. hwstru Lg 219.
 • hosfrw SD NS 2: 169 (1409).
 • hostrv: -vn FH 6: 46 (1457, daniserande).
 • höstrv: -vn ib 46, 47, 48 ;
 • -vnä ib 46 ;
 • -vnäs ib.
 • hustro BSH 5: 318 (1508).
 • hwstro ib 319.
 • -r.
 • -or.
 • huusfrum SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). hus fruom KS 59 (146, 64)),
 • husfrua folk
 • hustrva folk )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛋᚠᚱᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back