Hvalf

Old Swedish Dictionary - hvalf

Meaning of Old Swedish word "hvalf" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvalf
och (i bet. 2) f.? 1) valv, välvt tak, välvt rum. en hwaldh kellee vpvnder hwalffuit vnder hans dens scredders huss SJ 2: 121 (1488). llacuna. .. hwalff GU C 20 (hand 2) s. 59. laquear hwalff ib s. 64. - särsk. valv i kyrka. Arkiv för Norrländsk hembygdsforsning 1918 s. 105 (1512-14). 2) kistformad Gravsten från tidig medeltid. S. Gardell, Gravmonument från Sveriges medeltid s. 485 (1200-t.). botilder: let: gera: hvalf: denna: ifir: sven: ib 486 (1200-t). ib 487, 488 (1200-t.). - Jfr Grända-, hus-, port-, spis-, trappo-, ughns-hvalf.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hwalff.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᛚᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back