Hvalfhul

Old Swedish Dictionary - hvalfhul

Meaning of Old Swedish word "hvalfhul" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvalfhul
hvalfhål i en kyRKas hvalf anbragt hål. the lykther stode alle i en ring i hwalffholen all domkyRKen om kring RK 3: (sista forts.) 5870.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hwalffhol )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᛚᚠᚼᚢᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back