Hvarin

Old Swedish Dictionary - hvarin

Meaning of Old Swedish word "hvarin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvarin
hvarje, hvar. huarin sysla KS 41 (107, 44). skulu the liua ok wara dygdhelikare ok gudhlikare än huarn annor man ib 39 (101, 42). hvarn thera (af dygderna) hauer nokot samband medh andra ib 18 (46, 20). är dyghd ok odyghd huarin andre åmote ib 17 (43, 18). ther äghir huariom tölft sina wardhboot hafua TB 73. " böthe hwarien thera" SKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 113. ib 114, 115. ffor hwarien there ib 112.

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • huarn KS 39 (101, 42).
  • hwarien SEG 113, 114, 115.
  • hwarion VML II.
  • huariom TB 73.
  • huarin VGL I ; II, KS 17 (43, 18), 41 (107, 44).
  • hvarn ib 18 (46, 20).
  • huarin Smål. L.
  • hwarien SEG 112.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚱᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back