Hvaris

Old Swedish Dictionary - hvaris

Meaning of Old Swedish word "hvaris" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvaris Old Swedish word can mean:

hvaris
MB 2: 198 ; L 3: 384; och Alltid i förbindelserna tho hvariST, tho at hvariST o. s. v.; STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 529, 554, 559, 562, 565, 567, 572, 574 har detta ord slutformen -is endaST i upplöSTSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortning; se RydqvST 5: 147 f. terrog. hvar, hvareST. i dir. frågesats. huaris byggir thu STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 47. " hwaris äller hwilkin är theris gudh" MB 2: 157. ib 210. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 218, 219. - i indir. frågesats. wnderwiSTe thom. .. hwariST thz skulle iordhas STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 384.
hvaris
2) indef. " rel. hvar, hvareST, hvar hälST. hwaris han är gör han SToor ok vnderligh tingh" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 529. " huilka hon. .. hardeliga STraffadhe. .. hwaris hon thöm fan brytä" ib 572. - hvaris hälzt, d. s. hwriST hälzST han kwnne fynna tolka män MB 2: 198. ib 208.
hvaris
3) rel. " hvareST. doo j bethulia synom STadh hwaris han oc iordhadis" MB 2: 157. ib 168, 211, 254, 290, 295, 365. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 226. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 554, 559, 562, 565, 567, 574. " ouer Alt tyzlandh ok Alle STadz hwaris hon vandradhe" ib 562 (kan föras till 2). - hvart, dit. gik han ju före portin til konungxsens pAlacium, hwaris enghen matte jngaa mz !SYNS_DÅLIGT? klädher MB 2: 186. - hvaris som, hvareST, der hvareST. jak weth hwar thu byggher. hwaris som är diäffwlsens säthe MB 2: 336.
hvaris
4) i förbindelse med tho. tho (tha) hvariST, tho at hvariST, thot hvariST, = þo hvaro, þo at hvaro, thot hvaro. tha hwariST Alla sina gärninga gören mz abbatissona orloff STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 35. " tha hwariST ey nekas thz widhertorfftelikit är" ib 5: 9. " tho at hwariST timar thz STundom" Al 6471. Ang 181. thot hwariST Alla syna gärnynga skulu the göra medh abbatissonna radh oc orloff VKR 79. - än tho (thog) at hvariST at, = än tho at hvaro at. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 60. - än tho hariST at, = än tho hvaro at. än tho hwariST, at (Cod. C än tho at hwariST 1016) mik thykkir wara erlekt at döö for guz skuldh, tha äter thz tho mith hiärta. at hedhne män ok fule scolu nythia mit fädherne STenianus. Se Lg.">Bil 488. " än tho hvariST, d. s. "STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1304. - änt tho at hvariST, d. s. ST 464. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 1016. - än thot hwariST, d. s. ST 452. - än thot hvariST huru, ehuru. änthothwariST huru wel war herra throdhe honom war han är fAlskir ok otro ST 89.
Alternative forms or notes:
  • hvarist Ansg 181.
  • hwarist

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚱᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back