Hvart

Old Swedish Dictionary - hvart

Meaning of Old Swedish word "hvart" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvart Old Swedish word can mean:

hvart
L.
hvart
1) interrog. vart, varthän. - i indir. frågesats. - var. engen kan ällir weth sighia mik hwart han är blifwin ällir komyn (var han blivit av) Hel män 263. 2) indef. rel. vart, vart. .. än. Se Sdw 2: 1345. 3) rel. dit. j them stadhenom hwarth gotzit är sändh, är hindher aff fiendom PMSkr 69.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hwarth )
  • *hvart ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚱᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back