Hvarte

Old Swedish Dictionary - hvarte

Meaning of Old Swedish word "hvarte" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvarte
g. intetdera; hVaRKen. i förbindelse med ett eller KLemming. 1844.">Flere följande älla. " bran hanom huate kiöt älla KLäpe" Lg.">Bu 176. " han gat hwaRKin rört händer älla föther" Lg.">Bil 163. " hänne lyste hwazske tKLemming. 1862.">Ala älla lät sik see" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 2. mag iak huaRKe rida eller ganga Vallius. 1850--54.">Di 193. SD 4: 466 (1335, nyare afskr.) , 5: 377 (1344, nyare afskr.). SR 53, 55. Lg.">Bu 23, 182, 204, 519. Lg.">Bil 370. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11, 33, 129, 140. MB 1: 38, 276, 283, 291, 476. RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 9 (22, 10). KL 215. MP 1: 28. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 110, 3: 81, 450, 4: 155. VKR 40. KLemming. 1844.">Fl 42. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 517, 518, 1393. KLemming. 1862.">Al 7011. RK 1: 1249, 2: 457. Vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.">PK 239. Va 24. MB 2: 156, 187, 254. Lgren. 1875.">LfK 4. Vallius. 1850--54.">Di 10, 77, 88. SD NS 1: 456 (1405), 477 (1405). FH 5: 26 (1464). ath. .. jowan. .. then forscreffna teghen hwatzste sKLemming. 1862.">Alde eller gaff eller gaKLemming. 1862.">Alt SD NS 1: 274 (1403). swa at hwazske vi älla wara arfua älla husfrw greta, älla henna arfua älla KLemning. 1860. SFSS.">Boos barn älla thera ärvingia älla nakar annar skulo nakra makt hafua. .. jäppa Vallius. 1850--54.">Diäkn. .. hindra älla quälia BSH 1: 197 (1387). wi hafwm medh os hwaske swenskt tyst äller danzt mynt ib 2: 236 (1425-1429, samt. afskr.). hwaske hundh hane äller koo RK 3: 3994. " hwaske köVallius. 1845.">PMan, batzman, äller annar" Vallius. 1845.">PM 56. RK 2: 6759. Lgren. 1875.">LfK 144. " rördhe hwatzsko skot äller Lg.">Bugha ey skiöld ey swerdh" MB 2: 151. - efter ett uttryck som innebär ett förhindrande. firiibiuthum wir hardlikä.. at hwarte riddare äller swenäwapn. ther qwäde sik sin i mällin mäþ vquädthins ordthom SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). - efter föregående negation. om odlenSDaghen skulu the ey ääta köth hwarto om middagh älla natwordh VKR 62. " for hilken sak han icke haffuer hwaRKen breff eller bewisning, at häris neMPd honom ther fore wort haffuer" FM 248 (1505). " iak räds for engen konung hwaske tydrik eller tin fader" Vallius. 1850--54.">Di 167. Lg.">Bil 460. Lgren. 1875.">LfK 7, 8. SD NS 1: 286 (1403). FM 174 (1504). RK 3: (sista forts.) 5714. " kan ey finnas j rikesens göma huaRKen breff eller ingedöma hwazske peninga eller smyda" ib 2: 535-6. är then vili thäkkir hulkin änkte astundar at haua aff sino huärce j !SYNS_DÅLIGT? ällir löst ey j genuärdho oc ey j sälikhet KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 328. " med ett följande hälder. thz Var hundazke reth heller skäl" RK 2: 4736. " ib 3: (sista forts.) 5835. "Lg 3: 673. - med föregående neg. och föjande hälder. þär scKLemming. 1862.">Al oc änkte vpp af gywas, hwaRKen af warä väghnä häller þäs som kostin hKLemming. 1862.">Alder SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). ib NS 1: 689 (1407). RK 2: 5362. - med föregående negation och följande ok eigh. þa bet eigh sten älla skoghar huarce hans kiöt ok eigh hans KLäpe Lg.">Bu 176.

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Alternative forms or notes:
 • hwarte SD 1: 669 (1285, gammal afskr.), 4: 466 (1335, nyare afskr.), 5: 377 (1344, nyare afskr.); MB 1: 38, 476 ; KL 245 ; MP 1: 28 ; Iv 517, 518, 1393 ; Al 7011 ; VKR 62 ; RK 2: 457.
 • huarte Bu 176, 182, 204, 519 ; Bil 973 ; MB 1: (Cod. B) 538. hwärtti L. huatti L.
 • hwatte L.
 • huatte L.
 • hvatte SR 53, 55.
 • hwaste SD 5: 280 (1314).
 • hwasthe SD NS 1: 456 (1405). hwatzste ib 274 (1403).
 • huatzte ib 689 (1407). " huartke" MELL (Cod. F) Ä 15, B 8; pr. hwarske PK 239 ; RK 2: 6006.
 • hwarke Bil 370 ; Lg 3: 673.
 • huarke FH 5: 26 (1464); Di 193.
 • huarce Bu 23, 176.
 • hwarce Bil 460 ; MB 1: 38, 276, 283, 291 ; Fl 42.
 • huärce Bir 3: 328.
 • hwarkin Bil 163.
 • hwarken SD 5: 480 (1345, nyare afskr.); RK 1: 1249, 2: 5362 ; Bir 4: 155 ; LfK 144 ; Di 88 ; FM 248 (1505). huarken RK 2: 535.
 • huärkän MK 164.
 • hwarkit Di 10.
 • hwatke ÖGL i var. huatzke VKR 40 ; MB 2: 254.
 • hwatzske MB 1: (Cod. B) 538, 2: 151, 156, 187; Su 13 o. s. v. hwadzske Lg 816 ; LfK 4.
 • huadzke RK 2: 4736.
 • hwazske BSH 1: 197 (1387); Bil 973 ; Bo 2, 11, 33, 129, 140 ; Bir 3: 81 ; RK 2: 536.
 • hwäzske Bir 2: 110.
 • huäzske ib 3: 450.
 • hvazka KS 9 (22, 10).
 • hwaske Va 24 ; LfK 7, 8 o. s. v.; BSH 2: 236 (1425-29, samt. afskr.); PM 56 ; RK 3: 3994, (sista forts.) 5835; Di 77, 88, 167.
 • huaske SD NS 1: 266 (1403); FM 174 (1504).
 • hwasske SD NS 1: 266 (1403), 477 (1405). hueske MD 505.
 • hwasken RK 2: 6759, 3: (sista forts.) 5714),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚱᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back