Hvas

Old Swedish Dictionary - hvas

Meaning of Old Swedish word "hvas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvas Old Swedish word can mean:

hvas
L.
hvas
1) acutus, vass, skarp, skärande. GU C 20 s. 7. ib s. 22. " til ath skära lösa waxkakwrna skal wara giordher en enkalleliken hwas- ser kniffwer" PMSkr 305. 2) skarp, genomträngande. cauticus hwas ok harder a medicis rute vis cautica dicitur esse läkia säya hwas är rutho makth GU C 20 s. 90. " eldin är hwas oc hetir af sik" SkrtUppb 267. " sywngas the mz höghe oc hwasse röst" JMÖ 13. - skarpsinnig? j wisdommenom är wndihirstansins ande, hälaghir, enslika. .. sandir söthir älskande goth hwas (acutus), manzlikin SpV 545. 5) skarp, bitande (för smaken?). thätta saslith är hwassasth, oc halfastasth ath aandommen PMSkr 381. 8) skarp, sträng, barsk. - ilske, argsint. stwndom wthledes (hundarna) oc rethes til ath bitas swa bliffwa the hwassaren thär aff PMSkr 223. ib 248. " tw äst ey rätther domare, wtan en hwass motsegare" Troj 95. nom. 9 Sdw 1: 536 utgår. Jfr huva, v.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hwass GU C 20 s. 7 ; Troj 95.
  • frf.
  • vok. i änd. hvass-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back