Hvas

Old Swedish Dictionary - hvas

Meaning of Old Swedish word "hvas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvas Old Swedish word can mean:

hvas
L.
hvas
1) acutus, hvass, skarp, skärande. mz huassom suärþom Lg.">Bu 494. GO 290, 1055. hans kniffwa äro slio ok warda aldrig hwasse KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 222. mz hwassom flinto stenum Lg.">Bil 370. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 3. " mz huassom nafwor" ib 5. " the bitarlico hwassasto thornin" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 195. eth högth bärgh, hwilkit mykyt höght oc hwast war Lg 3: 652. " ä thäs höghre hon opp kom thäs hwassare wart bärghet, swa at henna föther alla söndher riffnadho ib. "
hvas
2) skarp, genomträngande. " iak hawir hwassare syn" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 213. KLemming 1--10. 1883--86.">LB 5: 80. " sinap gör man hwast wit (sensus exacuit)" ib 4: 344. ib 2: 50.
hvas
3) genomträngande, stormande häftig. i eno hwasso wädhre KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 186.
hvas
4) ifrig. " een hwas kättare" Lg.">Bil 641. " gör mannen. .. hwassan j gudhz thiänist" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 88.
hvas
5) asper, sträf. " för känseln. päl som är hwast at tola" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 489. hwassasta haarclädhe KL 334. " huas clädhe" MP 1: 20. kunugxens gardher lustas af blötum KLädhum än christi kirkia af hwassom ok ödhmikwkom KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 28. " letar biit andra yrt nakat huassa" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 118. Lg 46. - för smaken. hwassa brödhit KL 42. " lithet swart brödh, aldra huassast" Lg 3: 401. " hwast oc kalt är watnit, wtan thz siwdz" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 63. " thera gärninga frukt äru onyttelica oc sura ok hwassa at äta" MP 2: 191. - skarp, sur. wm tw wilth thz hwast haffwa KLemming 1--10. 1883--86.">LB 9: 107. i hwasse ätikio KLemming. 1860.">Gr 277.
hvas
6) ojämn, oländig. " aat mykyt vilsamum vägh. myrkan oc skoghughan. hwassan ok obyggelican" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. " til ena andra ökn, mykyt hwassa" Lg 3: 388.
hvas
7) svår, besvärlig. " mädh ingho formaghom vi göra diäflenom hussare sorgha värkä" MP 1: 45. " var ängxins värkir huassare" ib 117. the thing som hardh oc hwas ärw j reghlona VKR 63. ib 10. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 16.
hvas
8) skapr, sträng, barsk. han war huas (rättadt från hardher) j prädikan Lg.">Bil 659. swa som käMPe. hulkin som är rädhelikin ok starkir ok hwas KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 200. " mz hwassom ordhom" Lg 3: 198. ib 287. " rädde mik mz wredhe syn oc hwasse röst KL 200. "
hvas
9) ? the ära bradha hwas som pläga kransas KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 221. - Jfr fulhvas.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • was Lg 3: 287.
  • frf.
  • vok. i änd. hvass-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back