Hvashet

Old Swedish Dictionary - hvashet

Meaning of Old Swedish word "hvashet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvashet Old Swedish word can mean:

hvashet
1) hvasshet, skärpa, det som är hvasst. diursins swärdh oc huashet (det som på djuret är hvasst) skal äntighia böghias älla ingaa j diursins hiärta Bir 2: 5. " iak skal opp tigha a bärgxsens hwashet (det hvassa el. af hvassa ställen uppfylda berget)" Lg 3: 652.
hvashet
2) sträfhet. " för smaken. aff brödzens husahet oc hardhet sargadhis hon jnwertes i mwnnen" Lg 3: 401.
hvashet
3) skärpa, stränghet. " mz qwemmelike hwashet näpsas" Bir 5: 8.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᛋᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back