Hvashet

Old Swedish Dictionary - hvashet

Meaning of Old Swedish word "hvashet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvashet
4) förmåga att genomtränga något, skarpsinne, (sinnets) skärpa. jak är alpha ok o, thän förste ok äpthirste, nar hogxsins hwaseth (acies) sik wträkkir, ekke findher hand gudz ords opbörilse dipwhet SpV 223. i 440. 5) svårhet, besvärlighet. (Jesus) hwilkin hiit kom til jorderikis ath syndhirbrytha syndhinna hwasshet MP 5: 183. ihesus. .. war härra hon tok sik vppa. .. hwashet oc hardhet j allo sino liffwärne SkrtUppb 267. helias prophete oc iohannes baptista thwingadho sin krup mädh store hwashet thär the hafdho badhe i mat oc klädhom Hel män 165. " tolffte är syndabätringena hwashet JMPs 311. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hwass- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᛋᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back