Hvässa

Old Swedish Dictionary - hvässa

Meaning of Old Swedish word "hvässa" (or hvæssa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvässa Old Swedish word can mean:

hvässa (hvæssa)
1) hvässa. " hwästo badhe händir oc tängir mot honom som hwassasto swärdh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 183. at han huässe ey. .. swärdhit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 378. KL 265. Su 161.
hvässa (hvæssa)
2) skärpa, göra skarp el. genomträngande. iaspis huässe synina KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 220. LB 2: 56, 64, 3: 45, 163.
hvässa (hvæssa)
3) ägga, reta. " skal ärian koma. .. hwästir (exacantatus) aff thom sniällasta" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 54. " tha han hwasser (för hwässer) sina wredhe" ib 4: 98. " han hwässer hwart eth creatur til at hämpnas ower syndaren" LfK 113. - Jfr til hvässa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hvässa may have also been written as hvæssa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛅᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back