Hvässa

Old Swedish Dictionary - hvässa

Meaning of Old Swedish word "hvässa" (or hvæssa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvässa Old Swedish word can mean:

hvässa (hvæssa)
1) vässa. " item en jernstangh hwesth och enmwrhacha hwest HLG 2: 62 (1518). "
hvässa (hvæssa)
2) skärpa, göra skarp el. genomträngande. thät (ɔ brännvin) är goth them maledh vil förgha och hwesser thät Sex ekon tr 275. wij haffwom giffwit warom fiendom läglighet tiill at reda siig oc hwässom thera synne oc wnderstand Troj 105.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hvässa may have also been written as hvæssa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hwessa.
  • -er.
  • -ter )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛅᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back