Hvat

Old Swedish Dictionary - hvat

Meaning of Old Swedish word "hvat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvat Old Swedish word can mean:

hvat
och konj. L.
hvat
1) huru. i Dir. frågesats el. utrop. huat är ey thenne vdo som j gaar flengdes som een asinus ok j dagh är han störste philosphus J Buddes b 148. hvat mera, vad mera (är). hwat meera (denique) thär finna pilagrima oc andra wäghfarande hospitalitatem bärghan oc tilflyilse Mech 130-131. huat mere hans snijle swa daghum mere ökädes at. .. J Buddes b 148. - i inDir. frågesat. och kwnnen j vel sielffwe merchie hwat mich stander aldeles alene at sware eder om nagor bebreffwingh MOn Dipl Sv 50 (1487). aff optendom vghnom ok huat vnderliga helge mennene aff thöm frelstes (överskrift) J Buddes b 83. - hvat hälder, d. s. tho fan han sik wara i minom gardh, än kunne han ey fullelika vtskilia hwat hällir war Hel män 214. 5) hvat. .. äller, evad. .. eller, vare sig. .. eller, antingen. .. eller. hwat tw wilt nw hängia ällir stägla mik sade magnus ther fore ta giorde jak thet ATb 1: 82 (1458). - hvat äller. .. äller, d. s. the trickte j mot troyaner swärliga och landstygo hwad eller the wille eller ey Troj 109. ib 126. hwad ellir han wille ellir eymatthe han aff hsäten oc tiill markena ib 129. ib 161. 6) såvida, om? Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan s. 254.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hwad Troj 109, 126, 129, 161) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back