Hvat

Old Swedish Dictionary - hvat

Meaning of Old Swedish word "hvat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvat Old Swedish word can mean:

hvat
L.
hvat
1) huru. i Allius. 1850--54.">Dir. Frågesats el. utrop. hwat west tw thz Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 28. ib 61. " hwat Alurlica oc vislica hon swepte hans spädho limi" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5. " a hwat rädhelikit skAl idhir vslom än thätta howAllius. 1850--54.">Dihit oppenbaras" ib 195. " o hwat gärna hon han söfdhe" ib 5. " o hwat säl iak ware" Su 13. " o hwat wndhersam är kärlekxsins makt" ib 14. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 212. Su 12. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 174. " huat iak ville thz nöduger lata" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 306. - i inAllius. 1850--54.">Dir. Frågesats. skodha oc ämuäl hwat blidhelica varFrw gangir fore octhiänar KLemning. 1860. SFSS.">Bo 60. ib 5, 152.
hvat
2) hvarför. i Allius. 1850--54.">Dir. Frågesats. hwat (quid) höghfärdhas thu KLemning. 1860. SFSS.">Bo 42, 124. Su 170.
hvat
3) månne. " i Allius. 1850--54.">Dir. Frågesats. hwat (numquid) är jac nakar jwdhe" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 379. - hvat. .. älla, månne. .. eller. vm fadhir oc modhir gafwin sina dottir nakrom vngom man ok jomFrwn vilde haua han ok vnge mannin atspordhir Suaradhe ey huat hällir han ville haua jomFruna älla ey huat vare jomfun fäst älla ey (utrum esset virgo desponsata vel non) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 136. - hvat hälder. .. älla, d. s. huat hällir (utrum) var thässa helsonna makt aff ersins styKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK älla (ant) aff ormsins liknilse älla (ant) aff moisi godhlek älla (sen) aff lönlike gudz dygdh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 113. hwat heller wiltw fyBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgia mik eller wara konung attilia Frilla Allius. 1850--54.">Di 169. " hwat hällir hawir thu stadhgat i thino hiärta thiäna mik. .. ällir wtuAlde thu äpte manga pinor af ränas thässa blomstranAllius. 1850--54.">Dis lifweno" KLemming. 1860.">Gr 274. hwat nu Burdhe hällir hans siäl j mina värio takas älla oc j thina hänAllius. 1850--54.">Dir gifwas KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 264. - hwat eigh, månne icke. i Frågor på hvilka väntas jakande svar. hwat ey (numquid non) spillis thz ok forfars som oskönighom oc othäkkom gifs KLemning. 1860. SFSS.">Bo 153. j hulko huse herran forsmas ok trällin hedhras hwat ey är thz ohöuislikit ok omanlikit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 121. KL 111, 112, 124, 138 o. s. v. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 14. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 824. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 57, 208. Su 13, 14, 30. 92. - månne väl. i Frågor som innebära en ovisshet el. på hvilka väntas ett nekande svar. hwat ey son min giordhe iak thik nakat at mene KLemning. 1860. SFSS.">Bo 26. hwat ey äst thu större ok mere man än var fadhir abraham ib 153. " hwat munde ey varFrw läggia thz nidhir. ther thz var väl beurat" ib 3. " hwat ey (numquid) är thz höuislikit at mannin äruodha af morghnenom ok til quällin ok hustrvn !SYNS_DÅLIGT? j enne stund Alt thz som saman sankat war" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 121. hwat ey tiLBör swa ib 120. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 9, 42. KLemming. 1860.">Gr 291. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 352, 3: 194.
hvat
4) om, huruvida. i inAllius. 1850--54.">Dir. Frågesats. eigh virþer iak huat Alle þine guþa äru vreþe Bu 504. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 249. Su 195. Allius. 1850--54.">Di 136. hvat. .. älla, om. .. eller. til thäs iak pröwar hwath i ärin fAlsara eller sanninda män KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 241. iäwghir. .. hwat han sculde KLemning. 1860. SFSS.">Borta ällas ey KL 43. " for thy at hon ey vnAllius. 1850--54.">Dirstar hwat hon skAl koma til huilo äptir rensilsin älla vm hon är fordömd" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 20. SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). Bil 126. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 419. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8881-2. Su 297. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 371. - hvat hälder. .. älla, d. s. tha maga i se hwat heller jak är dwerg eller man Allius. 1850--54.">Di 60. at spöria, om the barn som tha hafdho warith föd, hwath hälder the hafdho hafft fulkomen krapt oc mäghin at styra sik eller ey KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 112. ib 110. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 279, 2: 136. Ansg 205. Allius. 1850--54.">Di 112. " iäfwadhe hwat thät war hälAllius. 1850--54.">Dir Allius. 1850--54.">Diäfwl hällas ey" KL 3. " medh them som takas til brödhir scAl wtskilias oc wthtrykkias hwat hellir the sculu blifua wtan fore til dödhra dagha j conuentsins thienist ellir vm än the sculu blidha eptir a in koma j inlyktith til conuentith, hellir vm the sculu minna KLemning. 1860. SFSS.">Book ellir ey" VKR 10. " skAl wtskilias aff conuentinne hwat eKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBete rwm oc stadga hon scAl haAlla. hwat hellir for lekmänniskio ellir lärdha, ellir hon scAl lära KLemning. 1860. SFSS.">Book, ellir wighias ellir blifua vtan clauSuram til dödhin, ellir intaghas j inlyktith" ib 44. - hvat. .. hälder, d. s. sigh. .. huath thu godher hälder ilder är Iv 299.
hvat
5) hvat. .. älla, ehvad. .. eller, vare sig. .. eller, antingen. .. eller. hwath han stod op eller lagdhis nidher tha skulle han sik iw bewara Al 9936. Fr 954. KS 21 (51, 22). KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 227, 2: 1538, 3364, 3565. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 219. LB 2: 67. - hvat hälder. .. älla, d. s. scAl oc hwar man hwat hälder han är riddäre äller swen, siäluer sin vapn vppa hawä SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). hwat þän som gyuer, vill hälder i silf äller jorþ ib 479. " hwat han är hälþyr kolare Allr smältäre Allr af andre iþrät" ib 637 (1347). " vända Alt til gudz loff oc hedhir. hwat thz gaar hällir mz älla moot. ok hwat thz är hällir bliit älla strijt. got älla ont" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 122. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 259, 2: 332. Fl 786. Al 10514. Su 443. Allius. 1850--54.">Di 75, 82, 263. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (YnKLemming. 1860.">Gre red. af LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 275, 282. - hvat mera. .. älla, d. s. huat th meera äther ällir drykkir, ällir hwat hälzst thu gör, Altidh liwdhe thenne röstin. .. j thinom örom Su 260. ib 362.
hvat
6) så vida, om? huat jnnan er KLemming. 1860.">Grind ok gardzlid warder man dräpin eller saar tha er thz ogilt huat han faar KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 463. - hvad, så vida icke, om icke. hwat hon war them sidhen wärre än han tha war hon inkte bätre PK 239.

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • hwatt RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 275, 282. hwath MB 1: 110, 112, 241 ; Al 9936.
  • hwadh Lg 3: 61, 371 ; Di 263 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back