Hvaþan

Old Swedish Dictionary - hvaþan

Meaning of Old Swedish word "hvaþan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvaþan Old Swedish word can mean:

hvaþan
L.
hvaþan
1) hvarifrån (jfr af 1). a) i Dir. frågesats. hwadhan komt thu KLemming. 1860.">Gr 278. b) i inDir. frågesats. spurþo. .. huaþan þe foro älla huart þe uildo Lg.">Bu 523. Lg.">Bil 53. c) i rel. sats. ödhmiukir man oplyptis til himerikis hwädhan högfärdoghir nidhir fiöl for sina höghfärdh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 106. KLosterfolk. Utg. af F. A. DahLgren. 1875.">LfK 47.
hvaþan
2) hvarifrån (jfr af 2). i rel. sats. nar the komo thijt i then stadh. hwadhan the gato äkke längir seet KLemming. 1860.">Grafwena KLemning. 1860. SFSS.">Bo 245.
hvaþan
3) hvarifrån (jfr af 6). i rel. sats. hart widh erarium, hwadhan han mönsterins gull och andra kosteliga haaffwor vth stulit haffde KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 292.
hvaþan
4) svetoslav.marinovkam4atka9 hvaraf, hvarifrån (jfr af 8). i Dir. frågesats. hwadhan hafdhe han swa mykith wit MP 1: 93.
hvaþan
5) hvarifrån (jfr af 9). a) i Dir. frågesats. !SYNS_DÅLIGT? ärin i mine brödher the swara at the äre aff aran KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 220. b) i inDir. frågesats. spurþo husþan þe varo Lg.">Bu 23. spurþe. .. husaþan han uar cumin (unde es tu). ok hans namn ok äþle ib 493 ; " jfr 1. c) indef. rel. hvarifrån än. KLemming. 1862.">Alle hans riddare och hans thäghna hwadhan the waro KLemming. 1862.">Alla wäghna" KLemming. 1862.">Al 10522.
hvaþan
6) hvaraf, i följd hvaraf, hvarför (jfr af 11). a) i inDir. frågesats. spurþe huaþan han fik þa Dirue (qua preSumtione andes). at cKLemming. 1862.">Alla þerra guþa Diäfla Lg.">Bu 493 ; " jfr 4. b) i rel. sats. fa þäþan af dözsens sak hwaþan (unde) hon vänte sik helso" KL 184. ey hawir thu nakat kära vtan hällir hwadhan thu mat gudhi thakka af KLemming. 1862.">Allo hiärta KLemning. 1860. SFSS.">Bo 103. " hunden (unde) Diäffwllin trodde sik främmias oc haffua framgang, tädhan skKLemming. 1862.">Al han fordriffuas mz blygd" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 80.
hvaþan
7) hvarmed (jfr af 13). i rel. sats. thz. .. huadhan andre maghin mäst hiälpas til siälinna KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 169.
hvaþan
8) hvarest. i rel. sats. flygha j ökneth j sith rwm. hwadhan (ubi) hon föDis om thyman oc tymana oc hälftena aff thimanom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 352.
hvaþan
1) hvarifrån (jfr af 1). a) i inDir. frågesats. Lg.">Bildl. the skulu se j sinom vndhir stanDilsom hwadhan aff ordhin fram ginge KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 263. b) i rel. sats. jngaa i sin stad oc j sith hws. hwadhan aff han vtgik KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 53.
hvaþan
2) hvarifrån (jfr af 8). i inDir. frågesats. the spurdho hona hwadhan aff hon hafdhe tholika makt KL 52.
hvaþan
3) hvarifrån (jfr af 9). a) i inDir. frågesats. wart han aff honom fragdher hwadhan aff han komen war KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 125 ; " jfr 1. b) i rel. sats. ioseph wilde fara til bethleem sin stadh hwadhan han war aff födDir" KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 343.
hvaþan
4) hvaraf, på KLemming. 1860.">Grund hvaraf, hvarför (jfr af 11). a) i Dir. frågesats. hwadhan af är thässin swa stor hughrädde KLemning. 1860. SFSS.">Bo 120. hwadhan af west thu thz KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 397. ib 279. " hwadhan af höghfärdhas mannin er 208. b) i inDir. frågesats. godhir man känne ey huädhan aff älla huru thäs häLgha anda sötme inbär sik j hans hugh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 97 ; " jfr 1. c) i rel. sats. at the skullo iomfrv födha hwadhan aff wärlDinna helsa skulle fram gaa" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 22. " the thingh. .. hwadhan af gudh vil andelika lustas mz häLghe siäl" ib 294. ib 311. " hwat är thik mz kötino hwadhan af thu thol thässin thing" Lgren. 1866.">Ber 206. " varfrw kärdhe vm at them brast vinit. hwadhan af vi finnom at hon var äkke af them vidh KLemning. 1860. SFSS.">Bordhit sato" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 59. KL 28. Lg 3: 39. " insände Diäfwllin siälinne glömsko oc ledho at göra thz godha. .. hwädhan aff hughin vardhir latir oc dul" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 145. ib 4: (Dikt) 218, 223, 224, 230. MP 1: 18, 21. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 21. KLemming. 1860.">Gr 302. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 10, 107, 2: 80, 239, 3: 39. VKR III. Lgren. 1866.">Ber 41, 55, 56, 112, 154, 156, 165, 185. Su 89, 108, 455, 458. thädhan af (inde) skulum wi pinas, hwadhan af (unde) wi lustadhoms Lgren. 1866.">Ber 231. " hwadhan af thu fiölt lastena thädhan af pinas thu" ib 124. " then thz gör är fatigher, hwadhan af han skulde wara riker (unde deluerat esse Dives, fit pauper)" ib 130.
hvaþan
5) hvarmed (jfr af 13). i rel. sats. bristir them äkke thz i thera licamma. hwadhan af (unde) the hiälpa them til got som äpte gudz foreskipan kKLemming. 1862.">Allade äru hälaghe KLemning. 1860. SFSS.">Bo 123.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hwädhan Bir 2: 106, 145, 3: 39.
  • huädhan ib 2: 80, 239, 3: 97),
  • hvadhan af ,
  • hvadhan af hälzt , hvarifrån än (jfr af 2). hwadhan af hälzt iak ropas Ber 227.
  • hvadhan fran , hvarifrån (jfr af 1 och fran 1). i dir. frågesats. hwadhan fran äst thu ther kommen Lg 3: 471.
  • hvadhan hälzt , hvarifrån än (jfr af 1). alle the thiit waro kallath hwadhan hälzt the hafdho wallath Al 3856.
  • hvadhan som , hvarifrån (jfr af 1). i rel. sats. eet ryghelica stort saar. hwadhan som wtflöt blodhir oc vatn Bo 207.
  • hvadhan som hälzt , hvarifrån än (jfr af 2). hwadhan som hälzt wädhärsins storma til blästo Bir 4: (Dikt) 217.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back