Hvatvitna

Old Swedish Dictionary - hvatvitna

Meaning of Old Swedish word "hvatvitna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvatvitna
hvad hälst, allting, allt möjligt, allt. som gör huat vithna (od. A alt 7) thz iak wil MB 1: (Cod. B) 527. " hui uitna thz (Cod. A hwilkith 45) nakar man gör swa nödhugher at han giter thz ey latith, for sit eghit liiff, thz gör han orskylloghan" ib 532. " tha forfoors. .. huatuitna (Cod. A allahanda 170) thz gudh hafdhe skapt a iordhinne" ib 544. ib 531, 534, 535, 548, 554, 560. vidh. .. huatna thet hånom kan tilkoma KS 32 (83, 35). " hwatna thz som öskia maa hafwer iak af thik" Su 394. " huru han skal huatuitna til taka" KS 22 (54, 24). " huatwitna redhas ib 23 (57, 25). thes mera huatna skils aff höfdes åldri, thes mera thz fördärvas" ib 7 (17, 8). ib 26 (66, 28), 54 (138, 59), 71 (175, 78).

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • hwit witna MB 1: (Cod. B) 531. hui uitna (ack.) ib 532. " huiuitna (nom. el. ack.)" ib 534, 535, 548, 554, 560 huat vena KS Fragm. 13 (två ggr). huatna KS 7 (17, 8), 26 (66, 28), 32 (83, 35), 54 (138, 59).
  • hwatna ib 71 (175, 78); Su 394 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᛏᚠᛁᛏᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back