Hvil

Old Swedish Dictionary - hvil

Meaning of Old Swedish word "hvil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvil
1) utvilad. SpV 466. en trötther swetter oc löpande är ey lika moth then som är hwill PMSkr 151. 2) som kännetecknas av, erbjuder el. innebär vila, vilsam, rofylld. at the ey atenast glädhias skulu, for thz at the haffwa fwnnith hwilan stadh (magnæ quietis litus), wthan for thz the haffwa wnflyth dödzsins wadha SpV 386. " alzskona näpst j thänno liffweno synis enkte haffwa aff glädhinne, wthan mykit aff sörhinne än här äptir tha giffwer hon (ɔ tålamodet) alla hwilastha (pacatissimam) rätuisonna fruct ib 403. "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hwill PMSkr 151.
  • -astha SpV 403 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back