Hvilikaleþis

Old Swedish Dictionary - hvilikaleþis

Meaning of Old Swedish word "hvilikaleþis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvilikaleþis Old Swedish word can mean:

hvilikaleþis
L.
hvilikaleþis
interrog. " huruledes, huru på vad sätt. i indir. frågesats. teer oc visar thiänaromen hulkaledhis the skulu rätta vppa" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 60. ib 33, 99, 142. KLemming. 1860.">Gr 259, (Cod. D) 350. KL 346. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 355. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 153, 171. Su 416. Lg 3: 41. BSH 3: 294 (1470).
hvilikaleþis
2) indef. " rel. hurledes än, på hvad sätt än. hulkoledhis thät hända kan" SJ 1 (1420). Jfr ä hvilkialedhis.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hwilkaledhis Ber 153 ; Lg 3: 41. hwilka ledhis Gr (Cod. D) 350.
  • hwilkaledhes Su 416.
  • hulkaledhis KL 346 ; BO 33, 60, 99, 142; GR 259; BIR 3: 355. hwlkaledhis Ber 171.
  • hulkoledhis SJ 1 (1420). " huilkenledes" BSH 3: 294 (1470)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛁᛚᛁᚴᛆᛚᚽᚦᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back