Hvilikin

Old Swedish Dictionary - hvilikin

Meaning of Old Swedish word "hvilikin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvilikin Old Swedish word can mean:

hvilikin
L.
hvilikin
interrog. quKLemming. 1862.">Alis, hvilken, hurudan. i Dir. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frågesats. el. utrop. huilke erlike riDDara KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varo the KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1087m KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8. " huat ängxslikin är waar aatskilnadher, hwilkin swa söt oc lustelikin haffwer warit samwarilsen" KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 248. - i inDir. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frågesats. hauin i eigh hört huliken (quKLemming. 1862.">Alis) doKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBar giuin är iui cristet folk Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 518. " huxa hulkin iak war j mins KLemming. 1856.">SOns dödh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 108. ib 3: 197. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 184. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 192. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32. Gers Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frest 50. tha hertugh Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fräderik sa them makt hwilka dygdh ok hwilka krafft (näml. !SYNS_DÅLIGT? hade) Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 918. - hvilikin en, d. s. i utrop. hwilket eth vnderligt Diur KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 25. - i inDir. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frågesats. seen hwilket eth vnderligt Diwr ther löper !SYNS_DÅLIGT?
hvilikin
2) indef. " rel. quKLemming. 1862.">Alisvunque, hurudan än. hulka ok huru manga dygdhe nakan hawir vm han lustas j nare synd thäkkis ey han minom KLemming. 1856.">SOn" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 225.
hvilikin
interrog. " hvilken, hem. i Dir. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frågesats. hwilkin aff them thwem elska sin herra mer" Bil 264. huilken kwnne oc swa slyor oc kKLemming. 1862.">Aldher wara KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 90. huilken är then KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 191. - hvilken. i inDir. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frågesats. deldo huiliken mate för martir KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varþa än annar Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 508. " baþ visa sik hulika lund þät KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare möghelekt ib 140. "Bil 108. Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 76 (187, 83). GO 684. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 1708. KLemming. 1862.">Al 8446. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 325, 415. - hvilkin KLemming. 1856.">SOm, d. s. i inDir. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frågesats. badh säghia sik, hulkin hans gudh KLemming. 1856.">SOm hanom KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var vredhir KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 203. - hvilkin en, hvilken hvem. i utrop. huilken en kwnne haffwa swa hart hiärta aff stKLemming. 1862.">Ale KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 90.
hvilikin
4) indef. " rel. hvilken, den KLemming. 1856.">SOm, hvilken än, hvilken KLemming. 1856.">SOm hälst KLemming. 1856.">SOm. hwilkin timä wir kKLemming. 1862.">Allum saman wart riki til nokrä samtKLemming. 1862.">Alu" SD 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). " hvilicä handä þe äru ib 5: 567 (1346). han skulde dö: huilkin dagh han ate forBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþna Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frukt" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 20. " af huilkins þera KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vande blomstar vt spriggar. .. han skKLemming. 1862.">Al fästa faghara iugDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fru" ib 6. " hulkin människia thzta gither giort. hon scKLemming. 1862.">Al rensas af KLemming. 1862.">Allom sinom syndom" Pa 10. " huilke men sin herra swa ärade the waro wärde GOdh löön" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4515. huilikin (om nåGOn) thät ey giör, tha skKLemming. 1862.">Al iak KLemning. 1860. SFSS.">Bo thät mädh laghum forföBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghiä BSH 1: 133 (1371). KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 147, 2: 4444, 3: 3611. Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 10 (25, 11,), 33 (84, 35), 33 (85, 35). KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 48. KLemming. 1856.">SO 18 o. s. v. hvilkin man här kuKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBär ok brve wil warda, han skKLemming. 1862.">Al giua ena hKLemming. 1862.">Alf maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK til bvrägiälz KLemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 11. " hwilken warra wi älla testamentari thän rätten winder honum will oc skKLemming. 1862.">Al jeppe til sta" BSH 1: 192 (1387). - hvilikin en, d. s. hwilkin en swa ärlik man ware ij wärline swa KLemming. 1856.">SOm thu. .. han skulle hafwa matelik käte KLemming. 1862.">Al 2928. huilken en mik findher, han findher Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fridhen KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 18. KLemming. 1856.">SO 51, 142. - hvilikin. .. hälzt, d. s. i huilika mato thät mik helzt medh rätto a komit är BSH 1: 165 (1376). mit GOz i romwndälef, KLemming. 1862.">Alt hwilkit þät hälzt är SD 6: 149 (1349). hulkin han hälzst är KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 232. ib 12. " j hulkom hälzst stadhga älla skipilse j ärin" ib 3: 294. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 105. hvilikin KLemming. 1856.">SOm, d. s. hwilkin man KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum bär nokor þe KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vakn. KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum äru til opernbarl striþ i þem timä wir ärum j lanDit. hawi the samu plikt KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum fyrrä är (här) sakt vppi SD 1: 668 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). hwilkin KLemming. 1856.">SOm gör olyudh äpther ath weKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmestara byrdha KLemming. 1862.">Alla sithia böte thwa maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK KLemming. 1856.">SO 24. " hwilkin brodher KLemming. 1856.">SOm wredher wardher j steKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPno gar han wredher wth w gilstwgw böthe ena maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK wax ib. "ib 19, 25 o. s. v. hulichin systir vtanfore KLemming. 1856.">SOm ey findz liggia vm natta tiidh j söpn hvseno medh androm. .. ondo lifuerne KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 29. " hwilken man KLemming. 1856.">SOm (om nåGOn) bryter nakrom (för nakrom) þäsKLemming. 1856.">SOm styKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKyom, þa scKLemming. 1862.">Al lensmannen näfnä tolf astäþu män" SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). huilkin lutar, KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum (om nåGOn lott) mishKLemming. 1862.">AllDin er aff þesKLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum, þa liggar asmoþaKLemning. 1860. SFSS.">Boþahult til jamkan fört ib 6: 180 (1350). " hulke KLemming. 1856.">SOm (om nåKLemming. 1860.">Gre) sta j minom forsmäilKLemming. 1856.">SOm iak skKLemming. 1862.">Al läta mina rätuiKLemming. 1856.">SO koma owir them" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 5. " skKLemming. 1862.">Altu sielffuer sigia at tw komt KLemming. 1862.">Aldre i störrä nöd. eller oc aff hwilka tinä men KLemming. 1856.">SOm (hverr annarra þinna manna; hvilken hälst af Dine män KLemming. 1856.">SOm) lyster tit fara" Di 136. - hvilikin en KLemming. 1856.">SOm, d. s. huilkin en broder KLemming. 1856.">SOm androm syrt rwm afftrenger i marcknadom han schKLemming. 1862.">Al böte i eKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBetet ena thunna ööll KLemming. 1856.">SO 151. - hvilkin hälzt. .. KLemming. 1856.">SOm, d. s. hwilkin hälzst syster, KLemming. 1856.">SOm ingaar gynom thenna porten mz idhruga hiärta. .. hon skKLemming. 1862.">Al faa nadhena j täsKLemming. 1856.">SO liffue at Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Främmias aff enne dygdh oc j andre KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 93. - hvilkin KLemming. 1856.">SOm hälzt, d. s. hwilkin KLemming. 1856.">SOm hälzst (om nåGOn) Dirffuis til swa mykit ont. .. kännis hon thz siälffwilianDis, tha wKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBäris mz henne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 9. - hvilikin KLemming. 1856.">SOm hälzt KLemming. 1856.">SOm, d. s. hulke KLemming. 1856.">SOm hältz KLemming. 1856.">SOm j thenna timanom äru j höxsto ok störsto skärslo eldz pino. skulu koma j med lasta pinona KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 174. ib 3: 239. - hvilikin swa KLemming. 1856.">SOm, d. s. hwilkin swa KLemming. 1856.">SOm nokrom sinom brodher giffwer ondh ordh. .. böthe ena maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK wax KLemming. 1856.">SO 25. ib 18, 19. - hvilkin thär, d. s. hwilken ther winner, han skKLemming. 1862.">All eghä thess annars wapn Di 18. " hvilken broher ther senasth är jn vtj eKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBetet komen. .. han beplichtok är KLemming. 1862.">Alt eKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBetet till sägia ath saman koma" KLemming. 1856.">SO 78.
hvilikin
5) indef. rel. quKLemming. 1862.">Alis, KLemming. 1856.">SOm (detta bruk förekommer endast vid slafviskt öfversättning Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från Latinet). tolkin skKLemming. 1862.">Al huar finnas fore gudz dom hulkin han hädhan gaar j sinom ytarsta dagh KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 6. " war tolik androm hwilka thu öxke andra wara widh thik" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 50. ib 52, 103, 189. - hvilikin KLemming. 1856.">SOm, d. s. tholkit oc swa täkt loff, hwilkit KLemming. 1856.">SOm tha war änglanna loff KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 340.
hvilikin
6) regl. " qui, hvilken, KLemming. 1856.">SOm. ängen toDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS vndan a huiliken han !UDDA_TECKEN?: lutren) fiöl" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 490 (kan äfven föras till 4). ena taflu af trä. i hwiliche äru KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varra Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fru belätte oc sancti johannis ewangiliste SD 5: 564 (1346). et kar af kristKLemming. 1862.">Allo med dyrom stenom i hwilicu kari är spinea corona ib. " hundradhä maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. .. for hwilicä päningä þe sculu wpbärä KLemming. 1862.">Alt þet mit gödz skyldä" ib 160 (1343). " hawa vp Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burith fyra hundradha maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKir. .. for hwlykt han hawyr sit GOoz fore saKLemming. 1862.">Alt" ib 557 (1346, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). " sculu fyuru präste tiltakas. .. hwilkie preste daghlicä sculu mesKLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su sighiä" ib 563 (1346). ffor hulkit mik KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var dömt for hwarn mannen. .. een þrätylten eed at gangä FH 3: 6 (1353). " hwilcket GOdz iönisse Panzarä war epter landz lagum ater tildöKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt ib 7 (1369). härätzhöffdengenom j hulkis härädhe forscriffna GOdz liggiä" ib 4: 73 (1459). " till hulkis ythermere visKLemming. 1856.">SO ib. for holka forskrifna iord. .. ragnar gaff. .. husDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frv lucia adhärton päninxland" SD NS 1: 52 (1401). for hwilka penningar jac honom oc hans arfwm til wissan Pant säter min gardh ib 59 (1401). " til hwilDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS mera wisKLemming. 1856.">SO oc stadhfestilse henger jac mit incigle fore thetthä breff" ib 60. " Diäfwlen fiol a knä tha gudz likame kom ther huilkit han nödhoghir giordhe" KL 9. " andelica tara hulka ängin kan faa vtan gudhelica nadh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 415. " fik han see ena bro owir hulka han sculde ändelica ganga" Pa 19. " andre häBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe män. .. hulkra ben äpter blifwo" Bil 212. " tak thin enga KLemming. 1856.">SOn hulkin iak ofDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra thik" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8. " i brullöpeno. i hulko ma väl vnDirstandas iheKLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su christi ok siälanna andelikin samanföghilse" ib 1. " thänne daghin. .. i hulkom gudh wtuKLemming. 1862.">Alde göra swa stoor vndarlik thing ib. hulkit the stadhelica trodho" ib. " til hwilkens breff (för breffs) witnesbyrdh oc stadhfästilse hafuum wi wart incigle här fore hängdt fore thätta breff" BSH 1: 193 (1387). " skKLemming. 1862.">Al hon taka plikt oc bätringh äpther formanzsins ällir prästins skön til hwilkins skiPan thz tilhörir hwilka näpst wm hon widhersigher at lidha tha driffuis wt aff idhro sälskapi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 9. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13, 14 o. s. v. KLemming. 1860.">Gr 254, 275. KL 17, 24, 25 o. s. v. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 3, 63, 78 o. s. v., 2: 7 o. s. v., 3: 1 o. s. v. Pa 8. KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 13, 18, 21, 22, 25, 29. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 183. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 68, 217 o. s. v. - hvilikin KLemming. 1856.">SOm, d. s. en gudhlikin man hulkin KLemming. 1856.">SOm bödh sinne thiänistä quinno KL 9. i iudhanna höghtidh. hulkin KLemming. 1856.">SOm stodh atta dagha vm kring KLemning. 1860. SFSS.">Bo 24. ib 22, 222. KLemming. 1860.">Gr 276. Pa 15. KL 14, 29 o. s. v. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 8, 162, 291, 331, 371, 2: 19 o. s. v., 3: 15 o. s. v. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 67, 217. KLemming. 1862.">Al 376. " hulikin jordh KLemming. 1856.">SOm mick laghlika" SD NS 1: 72 (1401). hulkins wk KLemming. 1856.">SOm lint är KLemning. 1860. SFSS.">Bo 108. - hvilkin thär, d. s. indra dygdhanna hugnadhir. hulkin ther vi kännom medh wthrönilKLemming. 1856.">SOm KLemning. 1860. SFSS.">Bo 116. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 3, 5, 63, 162, 317, 371. " hwelkit ther hans retta Panta ära" SD NS 1: 61 (1401). " hwilca päninga swmmo thr vi kännoKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs os fult oc fast vpBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buret hafua" ib 11 (1401). - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr ä hvilikin.

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • hviliker , som dock ingenstädes förekommer.
 • huiliken Bu 508.
 • hwlkin SR 11.
 • huliken Bu 518.
 • hvilkin SO 20.
 • hwilkin SD 1: 668 (1285, gammal afskr.); Bil 264 o. s. v.; Al 2998 ; SO 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25.
 • huilkin SD 6: 180 (1350); SO 17, 18.
 • huilghin VKR 18.
 • hvilken SO 78, 79 o. s. v.
 • hwilken SD 5: 480 (1345, nyare afskr.); BSH 1: 192 (1387); Di 18.
 • huilken Su 18, 90 ; MB 2: 191 ; SO 32, 42, 49, 61 o. s. v.
 • huilkan BGG 316.
 • hvelken SO 32, 111.
 • hulkin KL 9 o. s. v.; MP 1: 6, 184 ; Bir 1: 237, 371, 2: 232, 3: 197 ; SO 27 ; Ansg 203.
 • hwklin SO 19.
 • hulken KS 10 (25, 11).
 • holkin MP 2: 110 ; RK 3: 3611.
 • holken SD NS 1: 157 (1402).
 • hokken SGGK 108.
 • hulikin SD NS 1: 72 (1401).
 • hwilkin Bir 4: 3, 93, 5: 9.
 • huilchin VKR 29.
 • huilken Lg 217.
 • hulkin Pa 10 ; Bir 1: 108, 3: 415 ; Bo 22, 24.
 • holkyn Gers Frest 50.
 • hwilikit UplK K 14: 2.
 • holikyt SD NS 1: 390 (1404).
 • hwilkit SD 6: 149 (1349); Su 340.
 • huilkit KL 9 ; KS 76 (187, 83).
 • hwilkidh Bir 5: 106.
 • hwilket Va 24, 25.
 • hwilcket FH 3: 7 (1369).
 • hwilkint Lg 3: 46.
 • hwelkit SD NS 1: 61 (1401).
 • hwelkit ib.
 • hwelketh BSH 5: 485 (1511).
 • hulkit FH 3: 6 (1353); Bo 1 ; Bir 1: 331, 3: 175 ; Pa 8.
 • hwlkyt SD 5: 557 (1346, gammal afskr.).
 • hulket MB 2: 191.
 • holkith BSH 3: 292 (1470), 293.
 • huikkith BSH 5: 29 (1504).
 • huikedh FM 169 (1504).
 • hukkit BSH 4: 113 (1486).
 • hucket ib.
 • hwghet ib 5: 24 (1504).
 • hwilkis SD 6: 158 (1350).
 • huilikins Bu 6.
 • hwilkins Bir 5: 9 ; Lg 68.
 • hulkins KL 28 ; Bo 108.
 • hulkens MB 2: 191.
 • hulkis Fh 4: 73 (1459).
 • hulkers LfK 221.
 • hulkars ib 227.
 • hvilikrä SR 23, 27.
 • hvilcä SD 5: 567 (1346).
 • huilkinna SR 8.
 • hulkra Bo 69.
 • huilkes LfK 25.
 • hwilks SD NS 1: 60 (1401).
 • huilkx FH 5: 191 (1504).
 • hwilkens BSH 1: 193 (1387).
 • hulkins KL 24.
 • hulkens SD NS 1: 172 (1402, gammal afskr.).
 • hukens SD 6: 170 (1350).
 • hulkis FH 4: 73 (1459).
 • hulkars LfK 242.
 • hulikom Bu 208.
 • hwilkom Gr (Cod. D) 368.
 • huilkom VKR 29.
 • hulkom Bo 1, 69 ; Gr 276 ; Bir 3: 197, 294.
 • hulkum KL 24.
 • hwiiche SD 5: 564 (1346).
 • hvilke Ansg 221.
 • hwilke MB 2: 191.
 • huilke Su 18.
 • hulke KL 17 ; Bir 1: 63.
 • hwilicu SD 5: 564 (1346).
 • huilko Su 18.
 • hulko Bo 1.
 • holko MD (S) 208.
 • huilikin BSH 1: 165 (1376).
 • huiliken Bu 490.
 • hulikin ib 20.
 • hwilkin SD 1: 670 (1285, gammal afskr.).
 • hulkin Bo 8, 116 ; Bir 1: 291, 3: 325.
 • holkin RK 1: (sfgn) s. 183.
 • holchin SD NS 2: 12 (1408).
 • huilkan SJ 342 (1468); Su 32.
 • hucken BSH 4: 113 (1486).
 • huilika ib 1: 165 (1376).
 • hulika Bu 140.
 • hwilka Fr 918 ; Bir 5: 9; Ber 50.
 • hwilca SD NS 1: 11 (1401).
 • hwelka FH 2: 130 (1441).
 • hulka Bo 222 ; Bir 1: 5 ; Pa 19.
 • holka SD NS 1: 52 (1401).
 • holgha ib.
 • holga LB 3: 48.
 • hwilghen VKR 57.
 • huikken FM 170 (1504).
 • hwilike SD 5: 563 (1346).
 • huilke RK 1: 1087 ; 4515.
 • hwilkie KL 143.
 • hulke ib; Bir 1: 5, 174. 291.
 • hulki Gr 276.
 • hulkie KL 131, 143.
 • holka Gers Frest 50.
 • hwilkin Bil 108.
 • huilken FH 5: 51 (1467).
 • huilchin VKR 22, 25.
 • hwolkin SD NS 2: 52 (1408).
 • hulkin KL 125 ; Bir 1: 162.
 • hwilke Bil 108.
 • hulkra Bir 1: 3, 78 ; Bil 212.
 • hulkars LfK 222, 225, 240 o. s. v.
 • hulkers ib 248.
 • hwilkom Gerst Frest 50.
 • huilchom VKR 21.
 • hulkom KL 131 ; Bir 1: 3, 291.
 • hwilicä SD 5: 160 (1343).
 • hwilegha DD 1: 29 (1357, nyare afskr.).
 • hwilka Ber 50 ; Di 136 ; SD NS 1: 59 (1401).
 • hulka Bir 1: 317, 3: 415.
 • hwilka Bir 5: 8.
 • huilgha VKR 13.
 • hulka Gr 276 ; Bir 3: 225.
 • hwolka SD NS 1: 680 (1407)) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛁᛚᛁᚴᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back