Hviter

Old Swedish Dictionary - hviter

Meaning of Old Swedish word "hviter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hviter Old Swedish word can mean:

hviter
L:
hviter
1) vit. " man rensar hwsith oc bredher hwitan dwk a bordhith" SvKyrkobr 33. olibanus. .. hwit rökilse videlicet myrram STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 378. " talch är en STern. .. hwither som selff" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 492. - hviter pänninger, om olika slags silvermynt.. .. hwitan swenskan pänning fore ena örtugh RP 2: 174 (1389).. .. hwitan thyskan pänning fore siäx pänninga swenska b. thre hwyte pännia göre än öre SD NS 3: 235 (1417). thär a moth lagde han en hwitan päning thät är en räth arigh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 264. - hvit mynta. Se SDw 2: 1239. hvit vin, vitt vin. teth win som söth är j smakenom thet är twnhgth, hwith win STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 356. ib 358. - n. hvit. ss subST. a) mjölkmat (tillåten vid visST slags faSTa). Jfr H. Pleijel, Ark. f. NOrd. Fil. 58: 284 ff.. .. atj mage äthe hwit the dager i faSTelagen Saml 9: 166 (1509). b) vitt tyg. ena kaapa, fodrath vnder medh huitt STb 1: 395 (1482). " swaa mykit hwith engelST eller annat hwit om vj (6) öre alnen at the fanga theris kiedebonadh aff" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 106 (1487). c) vitt smink el. dyl. göra hwith til qwinnors prydilse STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 395. - Jfr miolk-, snio-hviter, ävensom blyhvit.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hwither PMSkr 492.
  • hwit Saml 9: 166 (1509) ; SJ 2: 106 (1487). huitt STb 1: 395 (1482). hwith SJ 2: 106 (187); PMSkr 356, 358, 395.
  • hwyte SD NS 3: 235 (1417) ),
  • hvita manadagher ,
  • hvita sunnodagher
  • hwita svndagh ATb 1: 6 (1452). hwite syndagh ib 3: 148 (1504). hwitta sondagh ib 2: 282 (1486) ),
  • *hvita tisdagher
  • hwita tiisdag ATb 1: 83 (1458).
  • hwitä tisdaghen JTb 97 (1513).
  • tisdagen efter hvita sunnodagher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛁᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back