Hvitklädder

Old Swedish Dictionary - hvitklädder

Meaning of Old Swedish word "hvitklädder" (or hvitklædder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvitklädder (hvitklædder)
hvitklädd. " Pa 16. "Lg 486.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hvitklädder may have also been written as hvitklædder

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛁᛏᚴᛚᛅᚦᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back