Hylia

Old Swedish Dictionary - hylia

Meaning of Old Swedish word "hylia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hylia Old Swedish word can mean:

hylia
L.
hylia
1) hölja, öfverhölja, betäcka, skyla. med ack. huldo näSTan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt änlitit hänna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 215. " änlitit ok skäggit var STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt holt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 272. ib 2: 61, 177, 4: 11. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5491. " näkte sin hemelikin thing hwlkin han hafdhe holt" Ber 87. STröm. 1868--70.">Su 193. " hulde han sit hofwodh mz howudh dukenom" STenianus. Se Lg.">Bil 127. MB 1: 263. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1336. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 677. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 222, 2: 201, 243. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 67. LB 2: 9, 3: 181. MB 2: 363. herra. .. SOm hyl hymelen mz skymen. hyl min nakna krop STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 310-311. holde hona mz hwito STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe. swa at hon syntes ey vm thre tima ib 311. maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKin war mz dödha män huld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3361. " skepit holdis ok fylthis aff bölghomen (operiretur STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">FluciBus)" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 67. warda eldh glödar holda mz enasko LB 4: 341. hvilkin SOm spiller vppa duken mer än han höl mz sinne hand SO 5. ib 28, 70. " hvilken broder SOm ööll spiller meer än han kan hölie vnder sina hender" ib 108. [än han uarþär lyttär i anlite STröm. 1868--70.">Sua at] hvatte hyl hattär ällä huua SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 53. ib 55. " om man STywdher henne (mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alört) j reenth watn ok skärer ok hölyer sidhan om en dagh" LB 2: 45. " at thu !SYNS_DÅLIGT? mik oc holde nidhre i hälwitte" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 112. kySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLinga. .. hulke SOm ämuäl glädhias än thot the formogho ey meer gripa än ena modhorinna fiädhir oc hylgha sik vndir hänne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 87. " jak bidhir tik. .. at thu. .. höll mik wndhir thinom saarom" ib 4: 201. ib 208. " kärlekin hyl syndanna mykelikhet" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 76. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 75. " waar hugher han är förST hulder i sik siälwom. .. oc sidhan än hulder vnder likamenom" MB 1: 56. - med två ack. hyll tik wäl hyldhen LB 2: 59. " thera kroppa huldo maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKena ful" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9346. - med prep. holde vppa them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhin (höljde dem med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäderna) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 58. " huldo vppa han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 71. hylia for öghonin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 189. MB 2: 191. " hyl vm öghonin hans" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. " hyle offwir karith mz eth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe" LB 1: 97.
hylia
2) dölja, gömma. " huldo. .. hälaght trä vndir snionom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 49. " vnder them (tecknen) är sannindin huld" MB 1: 310. " liwsa the thng SOm hwld ärw wndi mySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKeno" Ber 149. " þär tel at minna moþor skam är hold" Bu 136. " hylia criSTona i sino hiarta" ib 415. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 117. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 196. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 219. " huru. .. thins oc mins herra likame. .. kan innehSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allas oc hölia j thy STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLena äSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne, SOm tillhöre the werdogaSTa sacramento" STröm. 1868--70.">Su 268. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thetta ärandit höliade the swa hemelika" ST (Cod. Asc.) 558. - gömma, undangömma. swa at the (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerfolk) enkte hylia älla hafwa af them thingom the hafdho i wärdinne Ber 133. STröm. 1868--70.">Su 200. " idhra synde huldo (absconderunt) hans änlite for idhir" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 70. " thro hauer sik holt oc inne dolt j swa hardhan STeen" MD 393.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • hylgha Bir 2: 87
 • hölia MB 2: 363 ; Su 193 ;
 • -as Bir 1: 222 ; Su 268.
 • höie SO 108.
 • hölya VKR 67. hölia, se aterhylia.
 • hölghia: -ande Bir 2: 61.
 • hilya: hily LB 3: 181.
 • hiölia LfK 95.
 • hyölya: hyöly LB 2: 9.
 • höl MP 2: 75 ; Bir 2: 177, 201 ; Al 677 ; SO 5, 28, 70.
 • hölyer LB 2: 45 ; Su 73.
 • höls Bir 4: 11.
 • -o KL 49, 71 ; MP 1: 70 ; Bo 215 ; Al 9346.
 • holde KL 311 ; Bo 58 ; Bir 1: 219 ; LfK 112 ;
 • -o MB 2: 191.
 • hylde: -is Bir 2: 243.
 • höliade ST (Cod. Asc.) 558. part. pret. hulder MB 1: 56 ;
 • huld ib 310 ; Al 3361.
 • hwlder: hwld Ber 149.
 • holder MB 1: 263 ;
 • hold Bu 136 ;
 • holda LB 4: 341.
 • holdher: holdh MP 1: 68, 2: 196.
 • hyldher: -en LB 2: 59.
 • hwlt Bo 117.
 • holt Bir 3: 272 ; Ber 87 ; Su 200 ; MD 393.
 • höldt RK 3: (sista forts.) 5491. imperat. hyl KL 311.
 • hyll LB 2: 59.
 • höl Bir 4: 208.
 • höll ib 201),
 • hylia ivir ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back