Hylle

Old Swedish Dictionary - hylle

Meaning of Old Swedish word "hylle" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hylle
huldhet, trohet. " thiänist oc hylle honum sworo" Al 9631. - ynnest, nåd. hawä hylle oc kärlek af oss SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). for. wärffwar thz mz sins herra hylle Al 2665. ädlä herra giffuin mik. .. idhrä hyllä Va 23. " forbryþom oc vi vnþe Varä naþyr oc hylle" SD 5: 638 (1347). biudha. .. widh sina hylle oc sina nadh Al 7799. ib 3211. RK 2: 6980.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hyllä Va 23 hylla (i rimslut) RK 2: 6980 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᛚᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back