Hylle

Old Swedish Dictionary - hylle

Meaning of Old Swedish word "hylle" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hylle
och n. huldhet. - ynnest, nåd. thy fforbiudhom wij allom worum ffogethom. .. oc allom androm, hwem thee helst äre, starklika vnder wortt hylle oc nadh Priv f Sv st 53 (1368, avskr.). - Jfr ohylle.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᛚᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Back