Hyma

Old Swedish Dictionary - hyma

Meaning of Old Swedish word "hyma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hyma
RKna, svartna? meg misklikade oc hymmade (det svartnade för mina ögon?) ther iag satt dödzens språng fik meg tha fatt RK 3: (sista forts.) 5697.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hymma.
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back