Hyr

Old Swedish Dictionary - hyr

Meaning of Old Swedish word "hyr" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hyr
utseende, färg. " " Alt thet ther var, thet !SYNS_DÅLIGT? olikamlikit, än thogh thet tykkis hafva likam!SYNS_DÅLIGT? hyy (speciem corporum habentia)" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 181. thz watn hafwer vnderlik hy Al 2177 " swa som himilen skipter sin hy " ib 7147. - särsk. om menniskor. utseende, ansigtsfärg, hy. han hauar liusan hy Bu 204. " han hauar sama hugh ok hy ib. "Bil 879. gör thät. .. fagran liith ellir hy LB 3: 58. vnderlik räddogha han tha fik han omskipte badhe lit oc hy Al 8255. MB 2: 287. LfK 141. - utseende, skapnad. genast Alexander a hona sa honum thykte tha hans modher na swa waro the lika i thera hy Al 8145. at qwinnor skulo sik faghra skapa aff faghrom bonadh the a sik taka mz margha handa klädhom ny at göra sik en annan hy än som naturan giordhe henne ib 6352. " i thy samu som hanom tykte at siälin var skild vidhir hans dödelica likama, fik siälin genstan annan Aldra vänastan hy oc färgharsta skipilse (Aliam pulcherriimam speciem corporis)" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 179.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hyy MB 2: 287, " den enda anträffade nominativformen. ack. hy. hyy),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back