Hyrne

Old Swedish Dictionary - hyrne

Meaning of Old Swedish word "hyrne" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hyrne
hörn. " the skuldo senaSTa STenin läggia ofwarST j muren j eet hyrne" ST 418. " STikkandes STarkan eel oppa hwset i fira hörne" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 455. ib 474. " oplyptis husit a fyra hörnomen" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 401. MB 2: 395. " iak hörde ena röST wt aff iiij gul altarens hörnom (cornibus)" ib 347. saa petrus. .. swa som eet mykit linnit skinande kaar nidhir sändas af himmomin mz fyrom hyrnom (initiis) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 151. " sighiande honom wara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäddan i purpura oc collobio, oc i allom hörnom sänkt mz pärlom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 222. - gathörn. j hyrnit vidh brödhra trägardh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 122. i hyrnet upa norre sidhonne STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 72 (1437). widh hörnit ib 83 (1441). De anförda STällena, utom ST 418, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 455, 474, kunna äfven föras till ett hyrn; till hyrna kunna föras STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 151, 401, MB 2: 347, 395, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 222.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hörne )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᚱᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back