Hyrne

Old Swedish Dictionary - hyrne

Meaning of Old Swedish word "hyrne" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hyrne
hörn. " tha läto the scriffwa siw handa bolkliSTe j threm hörnomen i hwseno Prosadikter (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJu vise m B) 176. haffdhe han sin sändebwdh kringom j wärldinna hörne (angulos)" SpV 166. widher höghre sidhonnas hörne säties slätte cohors STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 136. the ridhande. .. skwla skikkas på hörnen j spetzenom ib. ärw maanans hören hwas oc klar teknar renth vädher ib 172. ib 315, 462. - gathörn. ATb 1: 118 (1460). " en gard belegen j heluitit. .. vppa veSTra norre hörnit" STb 3: 297 (1496). ib 330 (1497). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 312 (1497). " anund j hörnet" STock Skb 63 (1517-18). huSTrv elin. .. j hörnet ib 256 (1525-26). - sköldhörn. thz hyrne som fiermer är hielmen Bergius Nytt förråd 191 (1431). Vissa fall kunna ävern föras till hyrn. - Jfr aker-, akergards-, akers-, hus-hyrne, ävensom siäx-hyrnadher och fyra-, fäm-, thrä-hyrnter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hörne )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᚱᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Bergius Nytt förråd
Nytt förråd af äldre och nyare handlingar rörande nordiska historien. Utg. af B. Bergius. 1753.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back