Hytta

Old Swedish Dictionary - hytta

Meaning of Old Swedish word "hytta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hytta
hytta, smälthytta, byggnad för malmers smältande. hafwer noghor mester man minna i noghro hytto en attunda delen PfN 137. " hwar som nya hyttho [bygger]" SD 4: 749 (1340, nyare afskr.). mansiones dictas hytto ib 5: 593 (1346). ib NS 1: 153 (1402). DD 1: 88 (1440, afskr.) o. s. v., 3: 190 (1395), 193 (1427) o. s. v. - I latiniserad form. vna cum hyttis in monte ferreo SD 4: 54 (1328, gammal afskr.) - hyttas nostras in monte ferri nericie ib 5: 511 (1345). - Jfr iärn-, kopar-hytta.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • höttha: -on SD NS 1: 153 (1402); -ör DD 3: 208 (1476).
 • hitta: -om ib 230 (1490),
 • hytto andbudh
 • -anbodh )
 • hytto bygning ,
 • hytto del ,
 • hytto hogh? een hyttostadh. .. med hytto hogh DD 1: 29 (1357, nyare afskr.).
 • hyttokämpe
 • hytta- )
 • hytto stadher
 • hytthe- DD 3: 199 (1440). hytta-),
 • hytto strömber
 • hytta-.
 • höttho- DD 3: 208 (1476). hitte- ib 230 (1490)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back