Kälda

Old Swedish Dictionary - kälda

Meaning of Old Swedish word "kälda" (or kælda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kälda (kælda)
källa. "þär braST up kald kälda" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 188. " braST wp wällande kiälda" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 361. " engin kälda eller watn war i ödhemarkinne" MB 1: 198. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 12, 71, 100. MB 1: 181, 321. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 85. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 193, 195, 245. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 173, 2: 31, 3: 149. STephens. 1849.">Iv 341, 348, 354, 356, 385. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 220. " bidhir jak thik aldz godhlex oc miskunna kelda" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 112. liffsins käla ST 183. oidhnan är källa oc somper til alla läSTer STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 161. - i ortnamn. in hallinæ owæn widh odhens kyældu SD 2: 23 (1287). in grimskeldo ib 133 (1292). widher ramskiældu ib 3: 146 (1313, gammal afskr.). - brunn. graffwa en faghran brwn äller källo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 822. ib 823. - Jfr blodh-, blods-, lielso-, oleo-, vatns-kälda, äfvensom kälde.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kälda may have also been written as kælda

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • iälda Bil 361 ;
 • -u SD 3: 146 (1313, gammal afskr.).
 • kyälda: -u ib 2: 23 (1287).
 • kelda Bir 2: 112 ;
 • -o SD 2: 133 (1292); -or Bir 2: 31. källa LfK 161 ;
 • -o KL 245 ; Bo 85 ; Lg 220, 822.
 • käla ST 183 ;
 • -o KL 195 ),
 • käldo munder ,
 • käldo stadher
 • källo- )
 • käldo vatn
 • kellowatn ib 40. kella vatn ib 7: 310 ;
 • -vatnith ib 47. " kelle vatn ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back