Kälda

Old Swedish Dictionary - kälda

Meaning of Old Swedish word "kälda" (or kælda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kälda (kælda)
källa, eg. och bildl. "thit kors jhesu christe är en käldha til al welsignilse" MP 5: 182. ib 183. maria magdalena, thu som mädh taranna käldo kom til miskunnena källo, ihesum christum SvB 429 (börj. av 1500-t.). - Jfr tara-, salt-, vatns-, värmsla-kälda.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kälda may have also been written as kælda

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • käldha.
  • källa.
  • kella )
  • *käldo adhra?
  • *käldo fulder
  • källo- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back