Kalder

Old Swedish Dictionary - kalder

Meaning of Old Swedish word "kalder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kalder Old Swedish word can mean:

kalder
1) kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All. " kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald kälda" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 188. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt käldovatn ib 529 i kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldo bazSTowo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 121. " iuir kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde gryto ib 246. "ib 249. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2539, 2543, 2547. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 221. ST 21. hiärnin som är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder MB 1: 84. " ath maghen är kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller och kölder" LB 7: 74. tola. .. kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt jarn Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 32. vm cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo nättrina STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 352. " funno the han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlzSTingx dödhan oc kaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 231. " tha kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AllaST är vm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt arit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. - med dat. the lögh war honum illa kaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2541. - bildl. iak är somlicom sua kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir at min väghir thäkkis thom ängSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledhis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 216. - kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All. ss egenskap hos ett läkemedel. pwrlök är watir oc kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alir LB 3: 52. ib 54 o. s. v. - kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All, som känner köld, som fryser. värma. .. thom som kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde äru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 133.
kalder
2) kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All, kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allsinnig, likgiltig, slapp. cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla gerninga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 162 the siäl som är kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald j gudz älskogha ib 1: 371. thera kärlekir är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir til min ib 119. ib 219, 3: 463. " som kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir är i kärlekinom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 247. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 163. ängin är ok swa kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allar af (frigidus ab) guds kärlek STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 24. " gör kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla fran gudhelikom kärlek. .. wranga män" Ber 182.
kalder
3) fientlig, ond, fördeflig. " cassander bär mot thik thanka kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9986. wakna mz kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla dröme ib 1580. " kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt är qwinno radh" GO 139. - Jfr iäm-, of-kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • kaaldher MB 2: 338.
 • kaller LB 7: 74 ; MB 2: 338.
 • kallir KL 247 ; Bir 1: 119, 2: 216.
 • callir ib 203.
 • kallar Bir 1: 24.
 • kalir ST 21 ; LB 3: 52. f.
 • kald Bu 188 ; Bir 1: 371.
 • kal ib 219.
 • kaal LfK 163 ; Al 2541. n.
 • kalt.
 • kaallan Lg 3: 231.
 • kalde KL 246, 249.
 • kaldo ib 121.
 • kallo LB 3: 39.
 • kalde Bir 1: 371, 2: 123.
 • kale LB 3: 46, 47.
 • kalla Al 1580, 9986 ; Ber 182.
 • calla Bir 2: 162.
 • kaalla Al 2547.
 • kaalla Al 2543.
 • callare Bir 3: 463.
 • kaldaster: -asta LfK 221 ; -asto ib.
 • kallaster: -ast !SYNS_DÅLIGT? 13),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back