Kalkmakare

Old Swedish Dictionary - kalkmakare

Meaning of Old Swedish word "kalkmakare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kalkmakare
person som bereder kalk, tillreder murbruk o. d. Jfr E. Lidén, Ark. f. Nord. Fil. 45: 190. laath kalkmakaren stöpa kalk Brasks Cal 266. SSkb 337 (150910). Kumla kyrkas rb 96 (1512). - ss tillamn. goskalk kalmaker Skotteb 142 (1463-64) ib 246 (1466-67), 271 (1487-68). Kumbla kyurkas rb 44 (1487?). SSkb 217 (1506-07).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kalch-.
  • -maker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᚴᛘᛆᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back