Kalkrörare

Old Swedish Dictionary - kalkrörare

Meaning of Old Swedish word "kalkrörare" (or kalkrørare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kalkrörare (kalkrørare)
ss tillnamn. "michel kalkröres vxor STb 2: 194 (1487). ib. "ib 324 (1489). SSkb 12 (1501-02), 347 (1509-10). HLG 2: 24 (1511), 49 (1516). STock Skb 31 (1516-17). - Jfr kalkförae.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kalkrörare may have also been written as kalkrørare

Alternative forms or notes:
  • kalc-.
  • -rörar.
  • -rörer.
  • -rörere )
  • *kalkrörara lön
  • -rörare- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᚴᚱᚯᚱᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back